بیلان مقاومت یک ساله مبارزان HBDH؛ ۶۳ عملیات علیه فاشیست‌های تُرک انجام شد

جنبش متحد انقلابی (HBDH) در سال ۲۰۲۰، ۶۳ عملیات علیه نظامیان و عناصر امنیتی رژیم اشغالگر ترک انجام داده‌اند. این سازمان اعلام کرد در سال ۲۰۲۱ در چهارچوب کارزار انقلابی "فاشیسم را نابود می کنیم، آزادی را بدست می‌آوریم"، به عملیات‌ها ادامه خواهند داد

مرکز مطبوعات جنبش متحد انقلابی (HBDH) آمار عملیاتهای سال ۲۰۲۰ را منتشر کرد.

HBDH اعلام کرد، در چهارچوب کارزار انقلابی "فاشیسم را نابود می‌کنیم، آزادی را بدست می‌آوریم" علیه فاشیسم آ.ک.پ-م.ه.پ عملیاتهایی انجام داده‌اند و محل انجام عملیاتهای آنها دقیقا مکان‌هایی بوده است که فاشیست‌ها به شدت از آنها محافظت می‌کردند. بنابر اطلاعیه HBDH در سال ٢٠٢٠ در مجموع ۶٣ عملیات انتقامی علیه نظامیان، عناصر امنیتی رژیم و افراد فاشیست در سراسر خاک ترکیه به انجام رسیده است.

همچنین آمده است، "عملیاتهایمان در سال ۲۰۲۰ خبر از عملیاتهای آینده می‌دهند. سال ۲۰۲۱ در چهارچوب همین کارزار، عملیاتهای موثرتری انجام خواهیم داد و اشغالگران، فاشیستها و قاتلین زنان را بیشتر بازخواست خواهیم کرد."