دخالت نیروهای پلیس در میتینگ آشتی، بسیاری بازداشت شده‌اند

سازمان‌های دمکراتیک در ترکیه، روز گذشته به مناسبت محکوم کردن ممنوعیت برگزاری میتینگ آشتی در باکرکوی در میدان تاکسیم استانبول گردهم آمدند. نیروهای پلیس به معترضان حمله کرده و بسیاری را بازداشت کردند.

قرار بود نیروهای کارگری و صلح و دمکراسی در استانبول به مناسبت ۱ سپتامبر، روز جهانی آشتی در میدان بازار باکرکوی میتینگ آشتی را برگزار کردند. اما برگزاری این مراسم با ممنوعیت فرماندار استانبول روبرو شد. بر این اساس نمایندگان نیروهای کارگری، صلح و مکراسی تلاش نمودند که در میدان تاکسیم ضمن گردهمایی، به منظور محکوم کردن این اقدام بیانیه‌ای را قرائت کنند. پیش از قرائت بیانیه، نیروهای پلیس تظاهر کنندگان را محاصره کرده و سپس آنها را متفرق و بازداشت کردند.

موسی پیراوغلو نماینده حزب دمکراتیک خلق‌ها از حوزه انتخابیه استانبول که در نزدیکی تظاهرکنندگان حضور داشتند در محاصره نیروهای پلیس قرار گرفتند. اما با این وجود، این نماینده پارلمان که در محاصره قرار گرفته بود به سر دادن شعارهای «اتحاد علیه فاشیسم»، «زنده‌باد برادری خلق‌ها» پرداخت. ابوذر آسلان ریاست مشترک شاخه SES و افراد دیگری که خواستند برای قرائت بیانیه به جایگاه اصلی بروند، از سوی نیروهای پلیس بازداشت شدند.

راهپیمایی علیرغم تمام محدودیتها

علیرغم تمام محدودیتهای ایجاد شده از سوی نیروهای پلیس، تظاهر کنندگان به سوی خیابان استقلال حرکت کردند و به سر دادن شعار پرداختند. چند ساعت قبل از بیانیه، نیروهای پلیس دفتر تشکیلات و سازماندهی حزب دمکراتیک خلق‌ها در استانبول را به محاصره درآورده بود. پلیس اجازه نداده بود که روسای مشترک این حزب در استانبول، اردال آوج و الیف بولوت، مدیران مرکزی و شهری این حزب، فعالان جنبش زنان آزاد و نسرین اوزکان ریاست مشترک سازمان MATUHAY-DER از ساختمان حزب خارج شوند. علیرغم تمام محدودیتها، معترضان گردهم آمده و نیروهای پلیس نیز ضمن حمله، تعدادی از آنها را دستگیر کردند.