در استانبول، صدای کوردها و همه خلق‌ها خواهیم بود

تشکیلات هَدَپ در استانبول که چند روز پیش کنگره فوق‌العاده خود را برگزار نمود، طبق انتقادات جامعه، آماده‌سازی برای انتخابات محلی را آغاز نمود.

سازمان استانبول حزب چپ سبز که پس از انتخابات ۱۴ می در پی روند انتقادی مردم وارد دوره جدیدی شد، نام خود را به هَدَپ تغییر داد. سازمان شهر استانبول هَدَپ با دومین کنگره فوق‌العاده؛ رهبری جدید را انتخاب نموده و روند جدید را با قدرت آغاز کرد.

استانبول یکی از بزرگترین شهرهای کوردنشین ترکیه است. مراد کالماز و گونجا یانگوز، روسای مشترک هَدَپ استانبول در مورد دوره جدید و اهداف هَدَپ در استانبول با خبرگزاری فرات صحبت کردند.

گونجا یانگوز به کمبود مشارکت زنان در حزب اشاره کرد و گفت: «ما شروع به حل انتقادات مربوط به زنان کرده‌ایم. روند نقد و انتقاد باعث شد که کاستی‌های خود را ببینیم و خود را اصلاح کنیم. دلیل تضعیف سازمان‌های زنان ما خشونت دولت مردسالار ترکیه علیه زنان است.»

یانگوز اعلام کرد که زنان به مقاومت خود در برابر حملات فاشیستی دولت ادامه می دهند و گفت: «یک رژیم فاشیستی در برابر ما وجود دارد که می‌خواهد ما در هر زمینه‌ای از زندگی عقب بمانیم. در مقابل این، ما تشکیلات زنان را تقویت می‌کنیم، صدای زنان را بلند می‌کنیم و یک سازمان مشترک را با همه تشکیلات زنان اداره می‌کنیم. در دوره جدید، صدا و رنگ زنان بیشتر دیده خواهد شد.»

"ما یک جنبش شهروندی هستیم که از انتقاد و خودانتقادی نیرو می‌گیریم"

مراد کالماز نیز با بیان اینکه آنها جریانی هستند که قوت خود را از نقد و انتقاد می‌گیرند، اظهار داشت که با توجه به انتقادات مردم نسبت به نتایج انتخابات، برای تحقق انتظارات خلق دست به کار شده‌اند. کالماز گفت: «ما جنبشی هستیم که از نظر تاریخی قدرت خود را عمدتاً از نقد و انتقاد می‌گیرد. ما از سنت این نوع مبارزه می‌آییم. در نتیجه دیدارهایی که با خلق داشتیم، انتقادات مردم نسبت به سیاست‌های ما و انتظارات مردم از ما وجود داشت. در چهارچوب آن جریان نقد و انتقاد، حزب ما کنگره مرکزی خود را برگزار کرد. ما در حال شروع یک روند خوب برای رفع نواقص هستیم.»

کالماز با بیان اینکه پس از برگزاری کنگره مرکز عمومی، گروه محلی در استانبول شروع به کار کرد، خاطرنشان کرد که کاستی‌هایی را که مردم شناسایی کرده‌اند برطرف کرده و قوی‌تر خواهیم شد. اولین گام این امر کنگره عمومی بود. دفعه بعد خانه به خانه، محله به محله سازماندهی خواهیم کرد و این روند را در بین خلق خود انجام خواهیم داد. تغییرات و دگرگونی‌های ما در پاسخ به خواسته‌های عمومی مردم خواهد بود.

'ما صدای کوردها و همه مردم استانبول خواهیم بود'

کالماز اعلام کرد که استانبول بزرگترین شهر کوردنشین ترکیه است، آنها صدای کوردها و همه مردم مظلوم استانبول خواهند بود. نیز گفت: «استانبول بزرگترین شهر کوردنشین است، بنابراین در این شهر که جمعیت کورد زیاد است، ما می‌خواهیم اول، صدای کوردها باشیم. استانبول شهر خوبی است که افراد زیادی در آن در کنار هم زندگی می کنند و ما در این موضوع چشم اندازی داریم که صدا و رنگ و زبان همه مردم باشیم تا به مشکلات آنها پاسخ دهیم. جنبه دیگر این است که استانبول یکی از بزرگترین شهرهای کارگری است. ما در مورد کارگران و نیروی کار سیاست‌هایی داریم. مشکل ارتباطی وجود دارد، در این زمینه سیاست و کار جدی خواهیم داشت. در بحث آموزش هم مشکلات بسیار جدی وجود دارد و در این زمینه هم سیاست‌هایی خواهیم داشت. بنابراین، با سازماندهی و سیاست‌های خود برای انتخابات محلی استانبول، می‌توانیم تأثیر قوی بر سیاست‌گذاری عمومی داشته باشیم. در آینده یک سیاست واقع‌بینانه و منطقی اجرا خواهد شد. ما می‌خواهیم این را به تمام جامعه منتقل کنیم.

هدف ما ایجاد اداره‌های محلی با توجه به ویژگی های شهر، طبیعت، آب و هوا و مناطق زندگی آنها است.