در تحصن برای عدالت خواستار رفع انزوا شدند

فعالیت تحصن عدالت برای آزادی جسمانی رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان و راه‌حل‌ سیاسی مسئله‌ی کورد با حمایت خلق در چندین شهر ادامه دارد.

آدانا

مادران صلح و سازمان حزب برابری و دمکراسی خلق‌ها (دَم پارتی) در منطقه‌ی یورَگیر، تحصن برای عدالت شهر آدانا را برگزار کردند که ۶۸ روز است با پیشگامی انجمن کمک به خانواده‌های زندانیان و محکومین آک‌دنیز (دریای مدیترانه) ادامه دارد. در این تحصن مادر صلح، بناز کاراکاش گفت: «ما برای برقراری عدالت انزوا را برخواهیم چید، صدای زندانیان خواهیم شد.»

مرسین

فعالیت شهر مرسین ۶۸ روز است ادامه دارد. فعالین با سردادن شعار «زنده باد مقاومت زندان» و «ژن، ژیان، آزادی»، مطالبات خود را اعلام نمودند.

آمد

فعالیت شهر آمد ۶۷ روز است ادامه دارد. در این فعالیت چندین شخصیت از انجمن و سازمان‌ها به این تحصن رفتند و حمایت خود را از تحصن برای عدالت اعلام کردند.

وان

فعالیت شهر وان ۶۷ روز است ادامه دارد. در این فعالیت مادر صلح، فاطمه سرحدلی‌ گفت: «موفقیت این فعالیت، عدالت را در پی خواهد داشت.»

مردین

در فعالیت شهر مردین، کَسکین بایندر، رئیس مشترک حزب مناطق دمکراتیک (دب‌پ)، گفت: «شما پیشگامی خلق کورد و آزادی را انجام دادید. امروز راهپیمایان آزادی که ۹ روز است به راهپیمایی می‌پردازند به شما گوش سپردند. این ایراده و باور به ملیون‌ها نفر منتقل خواهد شد، خلق کورد آزاد خواهد شد. تا انزوای آقای اوجالان رفع گردد، این راهپیمایی ادامه خواهد داشت.»

ازمیر

فعالیت ازمیر ۳۱ روز است ادامه دارد. در این فعالیت اعلام شد: «ما برای دست‌یابی به عدالت انزوا را پایان خواهیم داد، برای دست‌یابی به صلح صدای زندانیان خواهیم شد.»

یکی از مادران زندانیان گفت: «تا زنانی که آقای عبدالله اوجالان در امرالی باشد کسی آسوده نخواهد شد. ما مخالف ستم هستیم. تا شنیدن صدای اوجالان، به این فعالیت ادامه خواهیم داد.»

استانبول

در فعالیت شهر استانبول رَزوان کاراتاش ‌مدیر انجمن کمک و همبستگی با خانواده‌های زندانیان و محکومان-مرمره، گفت: «تا رفع انزوا به فعالیت‌های خود ادامه می‌دهیم.»

اِلح

فعالیت شهر اِلح ۹ روز است ادامه دارد. شرکت کنندگان در این تحصن با زبان‌های کوردی و ترکی خاطرنشان  کردند که انزوا جنایت علیه بشریت است.