درخواست استعفای اردوغان از سوی حزب دمکراتیک خلق‌ها

هیات مرکزی رهبری حزب دمکراتیک خلق‌ها اعلام نمود که منبع و مسئول بحران‌های موجود در ترکیه اردوغان بوده و خواستار استعفای وی شد. در این اظهار نظر رسمی امده است که تنها راه گذار سلامت و امن ترکیه از این منطقه استعفای اردوغان و برگزاری انتخابات است.

حزب دمکراتیک خلق‌ها در رابطه با استعفای وزیر دارایی و رئیس بانک مرکزی این کشور، آلبایراک بیانیه‌ای را منتشر نمود.

بیانیه حزب دمکراتیک خلق‌ها از سوی هیات مرکزی رهبری این حزب منتشر شده و در بیانیه امده است که استعفای آلبایراک وضعیت بحرانی ترکیه را به دلیل بحرانهای موجود به نمایش می‌گذارد.

در ادامه این بیانیه با خاطرنشان کردن واکنشهای اجتماعی در مقابل بحران اقتصادی و سیاسی در کشور آمده است که به دلیل استعفای آلبایراک تعیین بودجه سال ٢٠٢١ عملا تعلیق گشته و خواهان تعیین بودجه سال آینده ترکیه نیز شده است.

در بخش دیگری از این بیانیه آمده است که منبع و مسئول اصلی بحران در کشور شخص اردووغان بوده و هیات مرکزی حزب دمکراتیک خلق‌ها در این بیانیه رسما خواهان استعفای اردوغان شده است. در این بیانیه آمده است که ما از اردوغان می‌خواهیم که استعفا دهد. تنها راهی که می‌تواند ترکیه را از بحران کنونی به سلامت عبور دهد، انتخابات است.