درخواست عبدالمناف عثمان مبنی بر توقف استرداد رد شد

برای توقف استرداد زندانی سیاسی عبدالمناف عثمان که مدت ۳۰ سال و ۶ ماه در زندان بود، درخواست تجدید نظر داده شده است. اما این درخواست از سوی قوه‌ی قضاییه‌ی ترکیه رد شد.

نویسنده عبدالمناف عثمان که در سوم سپتامبر پس از ۳۰ سال و ۶ ماه حبس از زندان آکیسار  تیپ T در مانیسیای ترکیه آزاد شده است. اما دولت ترکیه برای این‌که عثمان را به سوریە  دپورت نماید وی در مرکز استرداد مهاجران در ادرنه برده و از آن روز در آن‌جا زندانی است. وکلای عثمان به حکم صادره‌ی استرداد‌ که توسط دادگاه اول مانیسا صادر شده بود، اعتراض کرده‌اند.

دادگاه درخواست را به دادگاه کیفری دوم عفو عمومی در ادرنه ارجاع داد. قوه قضائیه به این دلیل که تصمیم دفاعی علیه عثمان وجود ندارد، تصمیم به استرداد‌ وی مطابق قانون اتخاذ شده براساس “قانون مناسب” است، درخواست تجدیدنظر را رد کرد.