درخواست خانواده عبدالله اوجالان برای انجام ملاقات

خانواده و وصی عبدالله اوجالان رهبر خلق کورد برای انجام ملاقات با ایشان به دادستانی جمهوری در بورسا و مدیریت زندان امرالی مراجعه کردند.

محمد اوجالان برادر رهبر خلق کورد و مظلوم دینج وصی اوجالان، علی کونار برادر عمر خیری کونار، پولات یلدرم برادر هامیلی یلدرم و ملیحه چتین خواهر ویسی آكتاش برای ملاقات با بستگان خود در روز دوشنبه (١٠ ژانویه/ ٢٠ دی)، امروز صبح به دادستانی جمهوری ترک در بورسا و مدیریت زندان امرالی مراجعه کردند.

رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان از سال ١٩٩٩ تاکنون در زندان فوق‌امنیتی گروه F امرالی تحت ایزولاسیون شدیدی قرار دارد.

عبدالله اوجالان روز ٢۵ مارس ٢٠٢١/ ۵ فروردین ١۴٠٠ پس از ٢٢ سال برای اولین بار از طریق تلفن با برادر خود گفتگو کرده بود که این مکالمه نیز پس از ۵ دقیقه از سوی زندانبانان قطع شده بود.

وکلای اوجالان روز ٢٢ نوامبر ٢٠٢١ برای انجام ملاقات فوری درخواستی را به دادستانی کیفری بورسا تحویل داده بودند، اما آشکار شد که دادستانی ترک در احکامی تازه عبدالله اوجالان را به بهانه تخلف انضباطی از ۶ ماه ملاقات با وکلا و ٣ ماه ملاقات با خانواده محروم کرده است.

در پی گسترش نارضایتی و اعتصاب غذا در تمامی زندان‌های ترکیه وکلای رهبر خلق کورد پس از ٨ سال (از سال ٢٠١١) در روزهای ٢ و ٢٢ می (١٢ اردیبهشت و ١ خرداد) ، ١٢ ژوئن (٢٢ خرداد) و ١٨ ژوئن (٣٠ خرداد) و ٧ آگوست ٢٠١٩ (١۶ مرداد ١٣٩٨) موفق شده بودند با موکل خود ملاقات کنند. از ٧ آگوست ٢٠١٩ تاکنون تمامی درخواست‌های وکلای اوجالان برای انجام ملاقات رد شده‌اند.