درخواست ملاقات وکلای عبدالله اوجالان رد شد

دادستان رژیم تُرک با درخواست وکلای عبدالله اوجالان، رهبر خلق کورد برای انجام ملاقات مخالفت کرد

رزن ساریجا، راضیه تورگوت، ابراهیم بیلمز و سربای کوکلو وکلای رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان برای انجام ملاقات با موکلشان به دادستانی جمهوری در شهر ساحلی بورسا مراجعه کرده بودند. درخواست وکلا یکبار دیگر با بهانه واهی دادستانی رژیم ترک در مورد ممنوعیت ملاقات به مدت شش‌ ماهه رد شد.

پس از هشت سال انزوا و حصر مطلق عبدالله اوجالان، در نتیجه اعتصاب غذای ٢٠٠ روزه زندانیان و فعالان کورد در داخل و خارج از کوردستان سرانجام نوروز اویسال و رِزان ساریجا وکلای رهبر خلق کورد در ٢ ماه می (١٢ اردیبهشت)، ٢٢ می (١ خرداد)، ١٢ ژوئن (٢٢ خرداد)، ١٨ ژوئن (٢٨ خرداد) و ٧ آگوست ٢٠١٩ (١۶ مرداد ١٣٩٨) با دیدار از جزیره امرالی با عبدالله اوجالان ملاقات کرده بودند.

رژیم ترکیه شش ماه ملاقات وکلا را با رهبر خلق کورد، عبدالله اوجالان ممنوع اعلام کرده است. بهانه این بار دادستانی تُرک نگارش کتاب «نقشه راه» برای دادگاه حقوق بشر شورای اروپا در سپتامبر ٢٠٠٩ می‌باشد.