درخواست وکلای رهبر خلق کورد برای انجام ملاقات

وکلای عبدالله اوجالان رهبر خلق کورد برای ملاقات با ایشان یکبار دیگر به دادستانی رژیم ترک در بورسا مراجعه کردند

فایق ازگور أرول، راضیه اوزترک، رِزان ساریجا و جنگیز یورکلی وکلای عبدالله اوجالان رهبر خلق کورد برای انجام ملاقات درخواستی را به دادستانی جمهوری ترک در شهر بورسا و مدیریت زندان امرالی تحویل دادند.

رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان از سال ١٩٩٩ تاکنون در زندان فوق‌امنیتی گروه F امرالی تحت ایزولاسیون شدیدی قرار دارد.

عبدالله اوجالان روز ٢۵ مارس ٢٠٢١/ ۵ فروردین ١۴٠٠ پس از ٢٢ سال برای اولین بار از طریق تلفن با برادر خود گفتگو کرده بود که این مکالمه نیز پس از ۵ دقیقه از سوی زندانبان قطع شده بود.