درخواست وکلای رهبر خلق کورد برای انجام ملاقات

وکلای عبدالله اوجالان رهبر خلق کورد برای ملاقات با ایشان یکبار دیگر به دادستانی رژیم ترک در بورسا و مدیریت زندان امرالی مراجعه کردند

فایق ازگور أرول، راضیه اوزترک، رِزان ساریجا و جنگیز یورکلی وکلای عبدالله اوجالان رهبر خلق کورد برای انجام ملاقات درخواستی را به دادستانی جمهوری ترک در شهر بورسا و مدیریت زندان امرالی تحویل دادند.

رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان از سال ١٩٩٩ تاکنون در زندان فوق‌امنیتی گروه F امرالی تحت ایزولاسیون شدیدی قرار دارد.

در پی گسترش نارضایتی و اعتصاب غذا در تمامی زندان‌های ترکیه وکلای رهبر خلق کورد پس از ٨ سال (از سال ٢٠١١) در روزهای ٢ و ٢٢ می (١٢ اردیبهشت و ١ خرداد) ، ١٢ ژوئن (٢٢ خرداد) و ١٨ ژوئن (٣٠ خرداد) و ٧ آگوست ٢٠١٩ (١۶ مرداد ١٣٩٨) موفق شده بودند با موکل خود ملاقات کنند. از ٧ آگوست ٢٠١٩ تاکنون تمامی درخواست‌های وکلای اوجالان برای انجام ملاقات رد شده‌اند.

عبدالله اوجالان روز ٢۵ مارس ٢٠٢١/ ۵ فروردین ١۴٠٠ پس از ٢٢ سال برای اولین بار از طریق تلفن با برادر خود گفتگو کرده بود که این مکالمه نیز پس از ۵ دقیقه از سوی زندانبان قطع شده بود.

وکلای اوجالان روز ٢٢ نوامبر ٢٠٢١ برای انجام ملاقات فوری درخواستی را به دادستانی کیفری بورسا تحویل داده بودند، اما آشکار شد که دادستانی ترک در احکامی تازه عبدالله اوجالان را به بهانه تخلف انضباطی از ۶ ماه ملاقات با وکلا و ٣ ماه ملاقات با خانواده محروم کرده است.