دو رویی کمیته منع شکنجه اتحادیه اروپا

حقی دمیر ریاست سازمان حقوق بشر نیز در این بار گفت: در رابطه با موضوع انزوای تحمیلی شاهد دو رویی کمیته منع شکنجه اتحادیه اروپا هستیم.

شرایط موجود در زندان امرالی که رهبر خلق کورد در آن حضور دارد، روز بروز ناگوارتر می‌شود. محمد آلیش ریاست مشترک حزب دمکراتیک خلق‌ها، شاخه منطقه مرسین و حقی دمیر ریاست سازمان حقوق بشر نیز با بررسی وضعیت اوجالان اظهار داشتند که در رابطه با موضوع انزوای تحمیلی شاهد دو رویی کمیته منع شکنجه اتحادیه اروپا هستیم.

محمد آلیش ریاست مشترک حزب دمکراتیک خلق‌ها، شاخه منطقه مرسین در این رابطه خاطرنشان ساخت که به منظور خارج ساختن کشور از شرایط جنگی، تنها آدرس ممکن امرالی است و در این رابطه اظهار داشت: مدیران مملکت به خوبی می‌دانند که اوجالان برای صلح اجتماعی و برای حل اختلافات در منطقه خاورمیانه، از نیرویی برای حل این تنشها برخوردار است. به منظور خاتمه دادن به جنگ و برخوردها، برای دست‌یابی به راه حل، آقای اوجالان فرصتی بزرگ محسوب می‌گردد. لازم نیست که ترکیه برای حل مسائل و مشکلات داخلی خود در خارج در جستجوی راه حل برآید. باید حل مشکلات را در داخل جستجو کند.

ترکیه در انزواست

آلیش در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت که انزوای تحمیلی بر کل جامعه بازتاب دهنده حصر و انزوایی است که بر اوجالان تحمیل شده است. هم اکنون کل ترکیه در حصر قرار دارد. با تحمیل انزوا بر امرالی، تمامی زندانیان سیاسی و ارزشهای انسانی در حصر قرار گرفته‌اند. هیچ جامعه‌ای از طریق جنگ و برخوردها به رفاه و خوشبختی دست نیافته است. به منظور دستیابی به آزادی اجتماعی، باید استقلال حقوقی به عنوان اولین قدم تضمین گردد. سیاست جنگی در نهایت به خیر و سعادت ترکیه ختم نمی‌گردد. ترکیه  می‌تواند دست از چنین سیاستهایی برداشته و در منطقه نیز ایفای نقش کند. در این باره باید پیشنهادات ارائه شده از سوی آقای اوجالان در صدر قرار بگیرند.

انزوا زیرپا گذاشتن حقوق انسانی است

حقی دمیر ریاست سازمان حقوق بشر مرسین نیز در رابطه با انزوای تحمیلی بر رهبر خلق کورد، عبدالله اوجالان اظهار داشت که انزوا مجازات در مجازات محسوب شده و نقض حقوق بشری در شدیدترین وجه آن به شمار می‌رود. دمیر با اشاره به مجازاتی که تا کنون بر اوجالان تحمیل شده است اظهار داشت: ایشان در داخل زندان مشکلات ناشی از ان را تحمل می‌کنند اما با وجود حبس، مانع از دیدار ملاقات و اعضای خانواده وی نیز شده و این اقدام نیز به نوبه خود نقض فاحش حقوق بشر بوده و در نتیجه اجازه نمی‌دهد که مسئله کورد حل شود.

دو رویی کمیته منع شکنجه اتحادیه اروپا

دمیر در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت که گزارش‌های آماده شده از سوی کمیته منع شکنجه  اتحادیه اروپا نشان می‌دهد که اوجالان در شرایط انزوایی سنگین به سر می‌برد. متاسفانه دو رویی کشورهای اروپایی در این زمینه بر کمیته منع شکنجه اتحادیه اروپا نیز تاثیر گذار بوده است و اجازه نمی‌دهند که اقدامات لازم را در این زمینه انجام دهند. نقض حقوق بشر را تایید می‌کنند و صرف به انتشار بیانیه‌ای در این رابطه بسنده می‌کنند. این به چه معنایی است؟ باید بر ترکیه فشار وارد کرد تا در بعد حقوقی گام‌های موثری برداشته شود. در بعد بین‌المللی نیز باید اقداماتی انجام شود. اما در این باره کمیته منع شکنجه اتحادیه اروپا هیچ اقدامی انجام نداده است. اگر اتحادیه اروپا در این رابطه به خوبی عمل می‌نمود، امروز در ترکیه چنین اقداماتی صورت نمی‌گرفتند.