دولت ترکیه از بازتاب گزارش بی‌شرفی نیروهایش در کرجوس جلوگیری می‌کند

دولت ترکیه مانع از انتشار اخبار تجاوز ۲۷ سرباز، پلیس، مزدوران و تبهکارانش به یک کودک ١۵ ساله و ۲ زن در روستایی در منطقه‌ی کرجوس الیح می‌شود.

خبرگزاری ژن نیوز اعلام کرده بود، در منطقه‌ی کرجوس استان الیح ٢٧ سرباز، پلیس، مزدور و تبهکار رژیم ترکیه به یک کودک ١۵ ساله تجاوز کرده و ۲ زن را مجبور به تن فروشی کرده‌اند.

گزارشگری که این خبر را تهیه کرده بود، توسط پلیس تهدید شده است. خبر این جنایات و تجاوزها، که در ۵ دسامبر ۲۰۲۰ در خبرگزاری ژن نیوز با عنوان "در کرجوس تحقیقات در مورد تجاوز؛ یک افسر کارشناس، پلیس و مزدوران و تبهکاران و در مجموع ۲۷ مرد دست به تجاوز زده‌اند" منتشر شده بود، توسط دولت ترکیه سانسور شد.

دولت ترکیه با حکم دادگاه در منطقه‌ی کرجوس، مانع از انتشار این خبر شد.