فصلنامه ملت دموکراتیک با محوریت «تحزب و برنامه‌‌ی سیاسی اپوزیسیون» + دانلود نشریه

شماره ١٠ فصلنامه ملت دموکراتیک به مبحث تحزب و برنامه سیاسی اپوزیسیون در ایران و روژهلات کوردستان پرداخته است.

مرکز مطبوعات جامعه‌ی دموکراتیک و آزاد روژهلات کوردستان-کودار برای شناخت و تحلیل بیشتر مقوله‌ی تحزب از اوایل مشروطه تا امروز، برآن گشته رهیافت‌ها و دستاوردهای احزاب تاریخی را آسیب‌شناسی و جامعه‌شناختی نماید. همچنین در یک بخش تلاش نموده ملزومات و ضروریات مسیر آزادی و حقیقت را برجسته نموده و برنامه احزاب اپوزیسیون ایران و کردستان را در چشم‌انداز تدقیق آسیب‌شناسانه قرار دهد تا گذشته از نمایاندن اوضاع هریک، ماهیت برنامه‌ای آن‌ها رونمایی گشته و احزاب خارج از کشور را که دارای سه وضعیت متفاوت هستند را مورد واکاوی قرار دهد. در این فایل هدف از پرداختن به این مقوله، تشویق احزاب به رساندن به یک برنامه‌ی مدون و جامع و پاسخگو بودن به ضروریات هزاره‌ی تمدن دمکراتیکی است که در نهایت ایران نیز در جریان آن ادغام خواهد شد.

برای دریافت نشریه لطفا [[اینجا]] کلیک نماید.