گردهمایی بزرگ در کارتال استانبول؛ بیایید در مقابل جنگ و فقر بایستیم

روز گذشتە به رهبری اتحادیه کار و آزادی در میدان کارتال استانبول تجمعی برگزار شد. راهپیمایی از میدان آغاز شد. اتحادیه کار و آزادی با شعار ،ب یایید در مقابل جنگ، فشار و فقر بایستیم.

جمعیت بیایید با هم تغییر کنیم، اولین تجمع خود را در منطقه کارتال استانبول برگزار کرد. پیش از این تجمع، روسای مشترک، سخنگویان و رهبران احزاب سیاسی که عضو اتحادیه کار و آزادی هستند، راهپیمایی خود را به سمت میدان کارتال آغاز کردند. در این راهپیمایی، پروین بولدان،از  روسای مشترک حزب دموکراتیک خلق ها و مدحت سنجار، رئیس حزب کارگر ارکومنت آکدنیز، رئیس حزب کارگر ترکیه ، ارکان باش،  از روسای حزب جنبش کارگری هاکان اوزتورک، سخنگویان حزب آزادی اجتماعی  پریهان کوجا، پلین کاهیلوگلاری، جولیانا گوزن، سخنگویان موقت فدراسیون مجامع سوسیالیست  باریش کایا اوغلو و دلشاد جانباز و اعضای این حزب حضور داشتند. در این راهپیمایی بنری با نوشته بیایید در مقابل جنگ، ظلم و فقر بایستیم. با هم تغییر کنیم،برافراشته شد. علاوه بر این، نمایندگان و مدیران حزب دموکراتیک منطقه ای  حزب انقلابی، حزب سوسیالیست فرودستان و حزب آینده چپ خلق در این راهپیمایی شرکت کردند. به همراه نمایندگان احزاب عضو اتحادیه کار و آزادی و همچنین HDP، TOP، EHP، EMEP، SMF و TİP با بنرها و شعارهای خود وارد میدان کارتال شدند.

اعضای شورای مادران آشتی با روسری های سفید وارد میدان شدند. جمعیت حاضر در میدان با تشویق از مادران آشتی استقبال کردند. مراسم با خواندن آوازهای کوردی و رقص کوردی ادامە پیدا کرد.

در این گردهمایی جولیان گوزن سخنگوی حزب آزادی اجتماعی  سخنرانی کردە با بیان اینکه دولت از اتحادیه کار و آزادی می ترسد ادامه داد: این حکومت فاشیستی که در جنایات غرق شده است برای حفظ کرسی خود جنگ علیه مردم را آغاز کرده و کشور را به دست گرفته است. کشور را  تحت کنترل باندها  و مافیا قرار دادەاند  و می گویند تاریخ انتخابات را ما مشخص میکنیم ، می گویندآنها تصمیم می گیرند کدام احزاب می توانند وارد انتخابات شوند، فرض کنید ه.د.پ   که نماینده میلیون ها نفر است را حذف کنند، آیا این افرادی که در ۲۰ سال در مقابل شما سر تعظیم فرود نیاوردند، اکنون به شما تعظیم خواهند کرد؟

کوردها، علوی ها، جوانان و زنان هیچ جایگزینی ندارند. ولی ما اینجا هستیم. اتحادیه ما اتحادیه روسا نیست بلکه اتحادیه کارگران است. اتحاد کوردها، علویان، ترک ها و چرکس ها است. ما هیچ جا نمی رویم. ما هم دانشگاه ها را نجات می دهیم و هم کشور را. اتحادیه ما اتحادیه جوانان است. ما  اتحادیه زنان هستیم. تنها قدرتی که صلح و آزادی را برای این کشور به ارمغان می آورد، اینجاست. آنهایی که ما را نیروی آماده برای خود می بینند باید بدانند که این مردم گزینه خود را خواهند ساخت. ما برای مادر ویژه ای که ۷ روز پیکرش در خیابان رها شد، برای مردمی که در ۱۰ اکتبر  در پیرسوس جان خود را از دست دادند، برای کسانی که در سرما جان خود را از دست دادند و برای دنیز پویراز، قول می دهیم کە آنها را شکست خواهیم داد.د.

 هاکان اوزتورک، رئیس کل حزب جنبش کارگری  نیز در این تجمع با بیان اینکه دولت جنگ علیه مردم کورد را آغاز کرده است، گفت:  کوردها در این کشور یک مشکل دارند، به انها گفتیم بیایید این مشکل را حل کنیم. اما آنها در آمد، ماردین، شیرنکس و وان چه کردند؟ صلاح الدین دمیرتاش را دستگیر کردند، ما این را قبول نخواهیم کرد ، می گویند از مرزهای سوریه و عراق رد خواهیم شد، اعلام میکنند یک شبە بە شما حملە خواهیم کرد.

جنگ را متوقف کنید، با مردم کورد صلح کنید. مردم با فقر مبارزه می کنند. رئیس جمهور اردوغان کارگرانی را که روز به روز تحت عنوان بحران اقتصادی رنج می برند با یک خبر خوب فریب می دهد. در این بین حقوق کارگران تعیین شد. اردوغان به دوربین های جلوی کاخ خود نگاه کرد و لبخند زد. من اینجا از اردوغان می پرسم به کی می خندی؟ به ستون پنجم خندیدی یا به دولت بی وجدانت خندیدی؟ اردوغان فراموش نکن، تو آنجا خندیدی، همه برای آخرین  خنده خوب میخندند. اما این مردم هستند کە در نهایت خوب خواهند خندید. ما یکی می شویم، قوی تر می شویم. هیچ نیرویی نمی تواند مردم متحد را شکست دهد. مردم ما اینجا هستند، نه ترسیده اند، نه شکست خورده اند. حزب عدالت و توسعه  شما را شکست خواهیم داد. شکست شما به دست اتحادیه کار و آزادی خواهد بود.ارکومنت آکدنیز، رئیس کل حزب کارگر  نیز در این تجمع سخنرانی کرد و به جمعیت سلام نمود . آکدنیز به انتصاب فرمانداران در شهرداری ها توجه کرد و گفت: آنها می خواهند در شهرداری کلانشهر استانبول نیز استاندار منصوب شوند. انتصاب فرمانداران در شهرداری های حزب دموکراتیک خلق ها  و در شهرداری متروپولیتن استانبول به همین صورت است. بدون اتحادیه کار و آزادی، تا زمانی که آمد  را نگیرید، نمی توانید این محاصره را بردارید. بیایید با هم متحد شویم و این کشور را آزاد کنیم. ما دولت تک نفره و سیستم باند و مافیا را شکست خواهیم داد. مردم شما را شکست خواهند داد، مردم از یک شخص بزرگتر هستند. با دقت به این موج گوش کنید.

کارگران ممنوعیت اعتصابات را نادیده گرفتند، تصمیم اردوغان را نادیده گرفتند و پیروز شدند. کارگران سایه در آدانا، کارگران نانوایی و کارگران بخش غذا در آمد، آماده  هستند. ما کنار هم و همگام با هم می آییم. اتحادیه کار و آزادی نامزد خود را آزاد می کند. آیا این اختیار را به اتحادیه کار و آزادی می دهید؟

بولدان: ما مهر خود را بر انتخابات خواهیم گذاشت

 پروین بولدان، رئیس مشترک حزب دموکراتیک خلق ها   با بیان اینکه در میدان است تا به جنگ، فقر، ظلم و سیاست انزوا بگویم بس است و ادامه داد: در عین حال باید بگوییم ژن،ژیان،آزادی از اینجا شروع میشود . ما اینجا آمده ایم تا از غارت طبیعت، غارت زندگی و قانون غارت به اندازه کافی بگوییم. ما اینجا هستیم تا در برابر رژیم دولت ترکیه که می خواهد این شهر زیبای دموکراسی را به مرکز تاریکی تبدیل کند، بایستیم. این تازه شروع کار است. ۸۲ میلیون نفر این هوا را احساس خواهند کرد. استانبول بار دیگر خود را در انتخابات ثابت خواهد کرد. کسی در این مورد شک نکند. ما در ۷ ژوئن تجربه موفقی داریم. ما با اتحادمان، با دوستانمان مهر خود را بر این انتخابات خواهیم زد.

اگر در انتخابات استانبول پیروز شدیم یعنی در کل ترکیه پیروز شده ایم. استانبول آمد است، جزیرا بوتان، مرز، دریای سفید، دریای سیاه، دریای اژه است. استانبول ه.د.پ است. این منطقه ماهیرها، کمال ها، ایبویز، مظلوم ها، اورهان دوغانها ، برکین الوان ها و موسی آنتر هاست . انتخابات را در این حوزه آغاز می کنیم. دوستان عزیز هدف ما بزرگتر شدن است. این اتحاد حتی بزرگتر خواهد شد و قطعاً این سیستم را تغییر خواهد داد. بنابراین این انتخابات اهمیت تاریخی دارد. با این انتخابات همه روشنایی و تاریکی را انتخاب خواهند کرد. دموکراسی یا فاشیسم انتخاب خواهد شد. در عین حال، این انتخابات انتخاباتی خواهد بود که در آن ما کلید ائتلاف حزب عدالت و توسعه و جنبش ملی ترکیه را خاموش خواهیم کرد . این انتخابات راه را برای یک صلح شرافتمندانه هموار خواهد کرد. این انتخابات به سیاست جنگ و انزوا پایان خواهد داد. این انتخابات، انتخاباتی برای تجدید معاهده استانبول خواهد بود. یک چیز دیگر وجود دارد، این انتخابات، انتخاباتی خواهد بود که ما نامزد خود را انتخاب می کنیم. با کوردهایمان، با علویانمان، با سنیها و ارامنهمان، شبانه روز کار میکنیم و موفق میشویم. پس از سخنرانی بولدان، اعضای مجمع مادران آ شتی به روی صحنه آمدند و به ده ها هزار نفر خوش آمد گفتند.

مدحت سنجار: به بازی جنگ قدرت پایان خواهد داد

مدحت سنجار، ریاست مشترک حزب دموکراتیک خلق ها ، با بیان اینکه اتحادیه آنها روز به روز در حال گسترش است اظهار داشت: به لطف مردمی که زیر لوای اتحادیه کارگری و دموکراسی قرار گرفته  اند، بازی جنگ قدرت انجام خواهد شد . ما قوی ترین اتحاد صلح علیه جنگ را خواهیم ساخت. در هر جنگ و عملیاتی یک لقمه نان ما را می دزدند. مردم فقیر فقیرتر شدەاند. سیستم کنونی می خواهد آینده این کشور را نابود کنند. ما می گوییم دیگر بس است. گفتیم برای تغییر می آییم. ما با انتخابات مبارزه خود را در همه عرصه های زندگی افزایش خواهیم داد. ما اتحادیه خود را گسترش خواهیم داد و آن را به مرکز دموکراسی تبدیل خواهیم کرد. این اتحاد برای جمهوری دموکراتیک است. ما می آییم، تغییر خواهیم داد. ما در برابر جنگ برای صلح، در برابر دروغ برای ساختن حقیقت هستیم و  قطعا پیروز خواهیم شد. این قدرت این کشور را به دموکراسی، صلح، کار و آزادی خواهد رساند. پس از سخنرانی بولدان و سنجار، اعضای HDP، DBP، حزب انقلابی، ESP، SODAP، SYKP و حزب آینده چپ سبز روی صحنه آمدند و در مقابل جمعیت چند ده هزار نفری سخنرانی کردند.

این چرخه باطل را درهم خواهیم شکست 

 باریش کایا اوغلو، سخنگوی فدراسیون مجالس سوسیالیستی نیز در این راهپیمایی با بیان اینکه دولت حزب عدالت و توسعه و جنبش ملی ترکیه علیه همه گروهها تبعیض قائل است، گفت: در نتیجه سیاستهای فاشیستی دولت، حساب کمک های خزانه به حزب دموکراتیک خلق ها مسدود میشود . اگر با هم جلوی این وضعیت را نگیریم، این محاصره فاشیستی بزرگتر خواهد شد. در بودجه ۲۰۲۳ در مجلس از کارگران گرفتند و به ثروتمندان دادند. تصمیم گرفتند بجنگند. ما می دانیم که ثروت آنها از کالاهای دزدیده شده ما تشکیل شده است. ما اول این سیستم استثمار و این چرخه ظلم را متوقف خواهیم کرد. ما می توانیم در دنیای عادلانه تری زندگی کنیم. اتحادیه کار و آزادی یکی از بهترین نمونه های آن است. مهم ترین چیز این است که ما مجبور نیستیم حزب پایتخت را انتخاب کنیم. ما می توانیم تمام مشکلات خود را حل کنیم. ما با هم در این مسیر قدم خواهیم گذاشت و با هم موفق خواهیم شد.