گُلتن کشاناک برنده جایزه افتخاری کلارا زتکین ٢٠٢١ شد

گُلتن کشاناک سیاستمدار کورد محبوس در زندان رژیم ترکیه برنده جایزه افتخاری کلارا زتکین در سال ٢٠٢١ شد.

«جایزه افتخاری کلارا زتکین ٢٠٢١» که از سال ٢٠٠٧ هر دو سال یکبار به یک زن مبارز و انقلابی داده می‌شود امسال به گُلتن کشاناک سیاستمدار شمال کوردستان تعلق گرفت. گُلتن کشاناک در زندان گروه F کاندیرا محبوس است. مجلس زنان حزب دمکراتیک خلق‌ها (ه.د.پ) در پیامی در حساب توئیتری خود ضمن تأیید خبر، به کشاناک تبریک گفته است.