گزارش‌گر ترکیه‌ در پارلمان اروپا: اراده‌ی خلق قابل مصادره نیست

ناچو سانچز آمور، گزارش‌گر ترکیه‌ در پارلمان اروپا به عدم اعطای گواهی شروع به کار ریاست مشترک شهرداری کلان‌شهر وان عبدالله زیدان اعتراض کرد و گفت: «به هیچ وجه نمی‌توان اراده‌ی خلق را مصادره کرد.»

ناچو سانچز آمور، گزارش‌گر ترکیه‌ در پارلمان اروپا به عدم اعطای گواهی شروع به کار ریاست مشترک شهرداری کلان‌شهر وان عبدالله زیدان اعتراض کرد. در این رابطه در حساب شخصی خود در شبکه‌ی‌ مجازی ‏X (تویتر سابق) پیامی منتشر کرد و اعلام نمود، به هیچ وجه نمی‌توان اراده‌ی خلق را مصادره کرد و درخواست نمود تا به اراده‌ی خلق احترام گذاشته شود.