ه.پ.گ: شهدا ضامن آینده آزاد خلقمان هستند

ه.پ.گ در اطلاعیه‌ای هویت سه گریلای شهید را اعلام کرده و می‌افزاید: رفقای ما آگر، بوتان و اسماعیل ضامن آینده شرافتمندانه و آزاد خلقمان هستند.

مرکز رسانه و مطبوعات نیروهای مدافع خلق کوردستان (ه.پ.گ) در اطلاعیه‌ای اسامی ٣ گریلای شهید را منتشر کرد.

در اطلاعیه آمده است:

"١٠ آوریل ٢٠١۶/ ٢٢ فروردین ١٣٩۵ در منطقه خیزان استان بدلیس رفقایمان آگر و بوتان پس از آنکه از محدوده عملیات ارتش اشغالگر ترک خارج شوند در رودخانه گرفتار شده و به شهادت رسیدند.

جزئیات شناسنامه رفقا به این شرح است:

   نام و نام خانوادگی: یتش توپ

   کد سازمانی: آگر سوزدار

   محل و سال تولد: بدلیس

   نام مادر – نام پدر: صالحه- آیدین

  تاریخ و محل شهادت: ١٠ آوریل ٢٠١۶ / گارزان

   نام و نام خانوادگی: بارش تاباک

   کد سازمانی: بوتان گارزان

   محل و سال تولد: بدلیس

   نام مادر – نام پدر: مقبوله- ویسی

  تاریخ و محل شهادت: ١٠ آوریل ٢٠١۶ / گارزان

ژانویه ٢٠١٧ در منتقه ارزروم در پی حمله ارتش اشغالگر ترک یکی از رفقایمان به نام اسماعیل به شهادت رسید. هوال اسماعیل با آگاهی به اینکه انقلاب کوردستان انقلاب جوانان است به صفوف انقلاب پیوست و تا آخرین نفس زندگی به وظیفه پیشاهنگی خود عمل کرد. ما در سالروز شهادت یاد و خاطره وی را گرامی می‌داریم.

جزئیات شناسنامه رفیق اسماعیل به شرح زیر است:

   نام و نام خانوادگی: مراد بوزکایا

   کد سازمانی: اسماعیل پری

   محل و سال تولد: بدلیس

   نام مادر – نام پدر: -

  تاریخ و محل شهادت: ژانویه ٢٠١٧ / ارزروم

ه.پ.گ در ادامه به شیوه‌ای مبسوط از مبارزات انقلابی سه شهید تجلیل به عمل آورده و در پایان می‌افزاید:

"هوالانمان آگر، بوتان و اسماعیل با شرکت در صفوف پ.ک.ک که به عنوان زندگی نوین در کوردستان شناخته می‌شود، برای تحقق آرمان آزادی خلقمان مبارزه نمودند و در این راه به شهادت رسیدند. آنان ضامن آینده شرافتمند و آزاد خلقمان هستند. مراتب تسلیت خود را نخست به خانواده گرامی این سه رفیق شهید، خلقمان در بدلیس و آحاد خلق میهن‌دوست کوردستان ابراز می‌داریم."