ه‌ب‌ده‌: دفاع از اراده خلق کوردستان مسئولیت تاریخی ماست

ه‌ب‌ده اعلام کرد که ضربه‌ی سهمگینی بر فاشیسم آک‌پ-م‌ه‌پ در انتخابات ۳۱ مارس وارد آمده است و موضع‌گیری برای مصادره کردن شهرداری دم پارتی را ایچنین ابراز داشت‌: ‌‌«دفاع از اراده خلق کوردستان مسئولیت تاریخی ماست.»

کمیته اجرایی جنبش انقلابی متحد خلق‌ها بیانیه‌ای کتبی منتشر کرده و در بیانیه خود برعلیه مصادره کردن اراده خلق کورد واکنش نشان داد و خلق کوردستان را فراخواند که در مبارزات مشروع جای بگیرد.

این بیانیه به شرح زیر می‌باشد‌: 

‌«لازم است با نیروی عملیات‌های انقلابی خود از فاشیسم حسابخواهی نماییم. یگانه زبانی که فاشیسم آن را درک می‌کند، زبان عملیات‌های انقلابی است.‌ 

فاشیسم آک‌پ و م‌ه‌پ در انتخابات محلی ضربه‌ی سهمگینی خورده است. علیرغم داشتن هرگونه امکانات، این دولت فاشیستی در برابر اراده خلق شکست خورد. 

در انتخابات محلی شهر وان و تمام مناطق توابع آن دم پارتی پیروز شد. حاکمیت آک‌پ و م‌ه‌پ که نتوانستند این شکست خود را هضم کنند،‌ گواهی شهردار کلانشهر وان، عبدالله زیدان که با اراده خلق شهر وان و با اختلاف آرای بسیاری پیروز شده بود را به کاندید آک‌پ که در رتبه دوم قرار داشت دادند. این کار به شیوه‌ای شفاف نشان داد که سلطه‌ورزی آک‌پ و م‌ه‌پ سیاست‌های اشغالگرانه‌اش را بر کوردستان تحمیل می‌کند. 

درعین‌حال حکم باطل کردن انتخابات منطقه جونه‌رش و ندادن گواهی به کاندید پیروز شده شهرداری جولمرگ از حزب دم پارتی، اثبات می‌کند که فاشیسم در تلاش است که اراده خلق کوردستان را مصادره کند. 

امروز لازم است هر انقلابی، دمکرات و آزدیخواهی در مقابل این مصادره فاشیستی در کنار خلق شهر وان به مبارزه بپردازد. 

روز،‌ روز دفاع از اراده انقلابی خلق کوردستان و حسابخواهی از فاشیسم است. لازم است با نیروی عملیات‌های انقلابی خود از فاشیسم حسابخواهی نماییم. یگانه زبانی که فاشیسم آن را درک می‌کند، زبان عملیات‌های انقلابی است. 

باید با پایبندی به میراث ذهنیت و اصرار بر مبارزه‌ای که گریلاهای ما در کوهستان‌های آزاد،‌ مبارزان ما در شهرها و رفقای ما در زندان‌هه برای ما برجا گذاشته‌اند،‌ حرکت کنیم. 

ما مبارزه‌ای که خلق‌ما برعیه این ناحقی در خیابان‌ها آغاز نموده را درود می‌فرستیم و یکبار دیگر بیان می‌داریم که پیروزی در خیابان‌ها حاصل خواهد شد.‌‌»