حداقل ۸۷۸ کارگر در شش ماهه اول سال جان خود را از دست دادند

شورای ایمنی و سلامت کارگران (ایسیگ) گزارش داد که حداقل ۸۷۸ کارگر در شش ماه اول سال ۲۰۲۴ در حوادث حین کار جان خود را از دست داده‌اند.

ایسیگ گزارشی از حوادث منجر به فوت در محل کار برای ۶ ماهه اول سال ۲۰۲۴ منتشر کرده است. بر اساس این گزارش، در شش ماهه نخست سال جاری حداقل ۸۷۸ کارگر جان خود را از دست دادند. در این گزارش آمده است که ۱۶۱ کارگر در ژانویه، ۱۴۹ کارگر در فوریه، ۱۲۴ کارگر در مارس، ۱۶۵ کارگر در آوریل، ۱۴۲ کارگر در ماه می و در نهایت ۱۳۷ کارگر در ماه ژوئن جان خود را از دست داده‌اند.