حمله گاردهای زندان کاندیریا به زنان زندانی

نگهبانان زندان کاندیریا روز گذشته در زندان گروه F کاندریا به سلول سیاستمداران زن کورد که دست به اعتصاب زده بودند حمله کردند. گارد زندان و نیروهای امنیتی با حمله به زندان، تمامی وسایل و دست‌نوشته‌های این زندانیان را ضبط کردند.

نیروهای گارد با حمله به زندان گروه F، بند ۱ زندان کادرنا در کوجالی حمله کرده و تمامی وسایل و دستنوشته‌های زنان زندانی کورد را که دست به اعتصاب غذا زده‌اند ضبط کردند. نیروهای گارد زندان ساعت‌ها سلول‌های بند یک زنان کورد را مورد جستجو قرار داده و دست‌نوشته‌ها و وسایل آنان را مصادره کردند. بعد از آنکه نماینده پیشین آمَد از حزب دمکراتیک خلق‌ها، چاغلار دمیرل دست به اعتصاب غذا زد، نیروهای امنیتی زندان دست به این حمله زدند.

توقیف کتاب‌ها و وسایل زندانیان

نورحیات آلتون شهردار مشترک پیشین درسیم، روز گذشته از طریق تلفن به خانواده خود اطلاع داده است که روز گذشته به سلول‌های چاغلار دمیرل و فیگن یوکسکداغ ریاست مشترک حزب مناطق دمکراتیک، سباحت تونجل شهردار پیشین شهر آمد، گلتن کشاناک و بسیاری دیگر از سیاستمداران زن کورد حمله شده است. نورحیات آلتون از طریق خانواده خود اطلاع داد که تمامی کتاب‌ها، دفترها، خودکار و دیگر وسایل این زندانیان زن در زندان توقیف و ضبط شده است. آلتون این حمله را محکوم کرده و اظهار داشت که دادگاه عالی ترکیه پرونده این زندانیان را تحریف کرده و با این حمله می‌خواهند ادله دیگری را برای محاکمه آنان پیدا کنند.

خواست زندانیان برای اعزام به امرالی

از طرف دیگر زندانیان سیاسی خواهان اعزام به زندان فوق امنیتی امرالی که رهبر خلق کورد، عبدالله اوجالان در آنجا زندانی است، شده بودند. زندانیان پ.ک.ک و پاژک در ۲۷ نوامبر به منظور خاتمه دادن به انزوای تحمیلی بر رهبر خلق کورد و مکومیت نقض فاحش حقوق بشر و زندانیان، دست به اعتصاب غذایی ۵ روزه زدند. این حمله بعد از آن صورت گرفته است که چاغلار دمیرل  نماینده پیشین حزب دمکرات خلق‌ها از حوزه انتخابیه آمد، دست به اعتصاب غذا زده و متعاقب آن به بند زندانیان حمله شد.