ه‌پ‌گ مشخصات ۲ شهید را اعلام کرد

ه‌پ‌گ مشخصات ۲ گریلایی که در عملیات انقلابی شهید جوان - شهید آندوک به شهادت رسیدند را اعلام کرد و گفت: «رفقای ما اکین و جانشِر در روز نوروز قدرت پ‌ک‌ک را که شکست ناپذیر است به اثبات رساندند.»

بیانیه‌ی مرکز اطلاع رسانی و مطبوعاتی نیروهای مدافع خلق ه‌پ‌گ به شرح زیر است :

 «در بیانیه ما در ۲۱ مارس ۲۰۲۴؛ به اطلاع عموم رساندیم که رفقای ما اکین و جانشِر در ۱۹ مارس در منطقه شهید دلیل در غرب زاپ به شهادت رسیدند و اعلام کردیم که اطلاعات دقیقی در مورد مشخصات آنها به اشتراک گذاشته خواهد شد. در ۱۹ مارس ۲۰۲۴ در عملیات انقلابی شهید جوان - شهید آندوک در منطقه شهید دلیل در غرب زاپ ضربات سنگینی بر اشغالگران وارد شد و رفقای ما اکین و جانشِر در این عملیات انقلابی با روحیه نوروز به دشمن حمله کردند، فدائیانه جنگیدند و شهید شدند.

مبارز دلیر فدایی آپویی و مبارزات آزادی زنان، رفیق عزیز ما اکین رودی و فرزند دلیر عفرین، رفیق ما جانشِر شراوا در عملیات انقلابی که با عزم و اراده محکم به آن پیوستند بار دیگر درس تاریخی به اشغالگران دولت ترکیه دادند.

رفقای ما اکین و جانشِر با روحیه فدایی آپویی و با اراده و عملکرد عالی و سبک حمله حرفه‌ای خود ملموس‌ترین نمونه راهپیمایی پیروزی بودند. قدرت شکست ناپذیری پ‌ک‌ک که یک حزب نوروزی است را بار دیگر در روز نوروز ثابت کردند. ما به عنوان پیروان آنها به همه‌ی خلق میهن‌دوست کوردستان و بویژه به خانواده‌های رفقایمان اکین و جانشِر تسلیت می‌گوییم. قول می‌دهیم در مبارزه‌ای که رفقایمان با افروختن آتش نوروز به پا کردند پیروز شویم و یادشان را برای همیشه زنده نگه داریم.

 

مشخصات رفقای شهیدمان به شرح زیر است:

 «نام سازمانی: اکین رودی

 نام و نام خانوادگی: دیلارا اولمز

 محل تولد: آمد

 نام مادر - پدر: نسیبه - حسام الدین

محل و تاریخ شهادت: ۱۹ مارس ۲۰۲۴ / زاپ

****

 نام سازمانی: جانشِر شراوا

 نام و نام خانوادگی: کمال مروان اوسو

 محل تولد: عفرین

 نام مادر - پدر: بهار - مروان

 محل و تاریخ شهادت: ۱۹ مارس ۲۰۲۴ / زاپ‌