هشدار آلمان به دولت ترکیه

آلمان بە دولت ترک هشدار جدی داد وزارت امور خارجه آلمان با ابراز ناخرسندی از سخنان مصطفی آچیگوز نماینده حزب عدالت و توسعه در نوشهیر، بە مقامات ترک هشدار داد.

دولت آلمان نسبت بە حضور  مصطفی آجیک گوز در لمپینها انتخاباتی ترکیە در آلمان هشدار دادە و اعلام نمود: در کشور ما جایی برای نفرت پراکنی وجود ندارد. کمپین انتخابات فقط با مجوز انجام می شود. دولت ترکیه که در حال انجام کارهای انتخاباتی در مساجد و انجمن ها در آلمان است، اخیراً توسط مقامات برلین به آنها هشدار داده شده است.

وزارت امور خارجه آلمان به شدت با این دیدار و سخنان معاون حزب عدالت و توسعه نوشهیر مصطفی آجیک گوز که با هواداران خود در مسجدی در شهر نیوس ملاقات کرده بود، مخالفت کرد. در بیانیه ای که در حساب رسانه های دیجیتال این وزارتخانه منتشر شد، اعلام شد که این وزارتخانه با سفارت ترکیه تماس گرفته و به آنکارا هشدار داده است که از وقوع حادثه مشابه در نیوس جلوگیری کند. در این بیانیه آمده است که به سفارت ترکیه اخطار داده شده است که سیاستمداران ترکیه تنها با مجوز وزارت امور خارجه می توانند در آلمان فعالیت انتخاباتی انجام دهند و این وضعیت به وضوح مشخص شده است. دراین  بیانیه با اعلام هشدار، تصریح شده که :صحنه هایی مانند صحنه های روی دادە در نیوس انجام شدە و نباید تکرار شود.

در آلمان جایی برای سخنان نفرت انگیز و توهین آمیز وجود ندارد. ما به صراحت به آنها اطلاع دادیم که فعالیت های تبلیغاتی در خارج از کشور باید مورد تاییدمان باشد. اگر نمایندگان ترکیه طبق قوانین بازی عمل نکنند، باید عواقب آن را در نظر بگیریم.

چه چیزی اتفاق افتاده بود؟ مصطفی آجیک گوز نماینده حزب عدالت و توسعه نوشهیر در ۱۳ ژانویه ۲۰۲۳ در مسجدی در شهر نیوس که گروه های فاشیست ترکیه در آن حضور داشتند، با کلمات نفرت انگیز به کوردها و مخالفان رژیم اردوغان حمله کرد. در این ویدئو که در رسانه های دیجیتال منتشر شده است، آجیگوز، کوردها و ناراضیان آلمان را تهدید کرد و گفت: اجازه نمی دهیم آنها در آلمان زندگی کنند. در سال ۲۰۱۷ در جریان همه پرسی برای جلوگیری از کمپین انتخاباتی رژیم اردوغان در آلمان، اداره برلین قانون ویژه ای به نام احزاب خارجی مجاز به انجام کار انتخاباتی در کشور ما نیستند صادر کرد. قوانین مشابهی پس از آلمان در قوانین سایر کشورهای اروپایی نیز مورد پذیرش قرار گرفت.