جمیله تورهالی: برای جرایمی که صورت خارجی ندارند درخواست صدها سال زندان کرده‌اند

به گفته‌ی جمیله تورهالی بالساک وکیل سیاستمداران کورد در پرونده کوبانی، ادعانامه تنظیم شده از سوی دادستانی به جرایمی پرداخته شده است که وجود خارجی نداشته و برای این جرایم که وجود خارجی ندارند، درخواست صدها سال زندان نموده‌اند.

ادعانامه کوبانی از سوی دادستانی جمهوری در آنکارا تنظیم و مشتمل بر ۳ هزار و ۳۵۰ صفحه است. دادگاه شعبه ۲۲ جرایم سنگین آنکارا نیز این ادعانامه را پذیرفته است. اسامی ۱۰۸ سیاستمدار کورد در این ادعانامه مطرح شده است و به برهم زدن امنیت ملی و تهدید تمامیت ملی و یکپارچگی ارضی کشور و به ۳۷ قتل متهم شده‌اند. در مجموع برای افرادی که در این پرونده از آنها نام برده شده است، درخواست صدها سال مجازات شده است.

جمیله تورهالی بالساک وکیل بسیاری از سیاستمداران کورد در رابطه با این ادعانامه اظهار داشت که ادعانامه کوبانی در واقع خلاصه‌ای از تمامی پرونده‌های سیاسی کورد و ابعاد آن است. این ادعانامه در رابطه با فعالیت‌ها و اقدامات روی داده در ۶-۸ دسامبر کوبانی تنظیم شده است. یعنی در ادعانامه رویدادهای اجتماعی مرتبط به کوبانی در شمال کوردستان مورد بررسی واقع شده است. آ.ک.پ نیز همیشه از طریق این رویدادها تلاش کرده است که حزب دمکراتیک خلق‌ها را مورد هدف قرار دهد. حاکمیت در این باره می‌گوید که درخواست حزب دمکراتیک خلق‌ها در توئیتر از خلق برای کمک به کوبانی باعث شده است که خلق بپاخیزد. اما برای بسیاری از سیاستمداران اعضای MYK  و HDP نیز پرونده گشوده شده است.

بدون احراز جرم، درخواست حکم صدور صدها سال زندان شده‌اند

بالساک در بخش دیگری از اظهارات خود اعلام کرد که ادعانامه بر اساس درخواست و سفارش حاکمیت تنظیم شده است. در حالیکه چنین اتهاماتی حتی در قوانین مجازاتی ترک  TCK نیز وجود ندارد، چنین مجازات سنگینی برای سیاستمداران کورد در نظر گرفته شده است. در ادعانامه وضعیت افراد، آزادی افراد و حقوق امنیت افراد مورد نظر قرار نگرفته است و بر همین اساس، برای جرایمی که وجود نداشته و احراز نشده‌اند، درخواست صدها سال مجازات زندان شده است.