جنایات کاری: بیشتر کودکان کار در رحا جان باختند

بر اساس گزارش ISIG در مورد کار کودکان، از سال ۲۰۱۳، حداقل ۶۹۵ کودک در جنایات محل کار جان خود را از دست داده‌اند. بیشتر قتل‌ها در رحا رخ داده است.

جنایات کاری

شورای ایمنی و بهداشت شغلی (ISIG) گزارشی در مورد کار کودکان منتشر کرد. این گزارش حاوی داده‌های مربوط به سال ۲۰۱۳ به بعد است. در گزارشی که این سازمان در سایت خود منتشر کرد؛ مشخص شد که از سال ۲۰۱۳، حداقل ۶۹۵ کودک در قتل‌های محل کار جان خود را از دست داده‌اند.

از ۶۹۵ کودک جان باخته، ۵۹۶ تن پسر و ۹۹ تن دختر هستند. در این گزارش مشخص شد که بیشترین مرگ و میر در رحا رخ داده است. بر اساس داده‌های این گزارش؛ ۳۸۳ کودک در کارهای بخش کشاورزی و جنگلداری، ۷۵ کودک در کارهای ساختمانی و راهسازی، ۵۲ کودک در کار فلزات، ۴۹ کودک در مسافرخانه‌ها و ۲۴ کودک در کار طلا و جواهرات جان باختند. در این گزارش همچنین آمده است که ۸۰ کودک پناهنده جان خود را از دست داده‌اند.