جنبش انقلابی متحد خلق‌ها/ جنبش انقلابی زنان متحد: آزادی اوجالان وضعیت خاورمیانه را تعیین می‌‌کند

نمایندگان جنبش انقلابی متحد خلق‌ها و جنبش انقلابی زنان متحد در مورد توطئه‌ی بین‌المللی صحبت کرده و اعلام نمودند که آزادی رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان وضعیت آزادی خلق‌های خاورمیانه را مشخص می‌کند.

‏هیوی ساریا عضو شورای جنبش انقلابی زنان متحد و تکین یولداش عضو شورای مدیریت جنبش انقلابی متحد خلق‌ها به مناسبت سالگرد توطئه‌ی بین‌المللی علیه عبدالله اوجالان رهبر خلق کورد صحبت نمودند.

هیوی ساریا گفت:"ما با احترام به رفیق عبدالله اوجالان سلام و درود می‌فرستیم که با ویژگی‌هایش در زمینه رفاقت و رهبری شخصیت تاریخی بسیار مهمی است."

ساریا اعلام نمود:" رای ما مایه‌ی افتخار است که در مناطق گوناگون و در جبهه‌های گوناگون برای یک مسئله مبارزه کنیم. معیار ما آن است تا اشغالگری، فاشیسم، مردسالاری و سرمایه‌داری را شکست داده و ترکیه‌ای آزاد و کوردستانی آزاد ایجاد کنیم. برای ما این امر معیار دلسوزی برای شهدا و زندانیان انقلابی است. ما حصر را شکست خواهیم داد و این سیستم شکنجه را از بین خواهیم برد.

ما آقای اوجالان و همه‌ی زندانیان انقلابی را آزاد خواهیم کرد. من می‌خواهم بگویم، ما فاشیسم را به زانو درمی‌آوریم. مردسالاری را شکست می‌دهیم و آزادی خود را تضمین می‌کنیم."

'آزادی عبدالله اوجالان تکلیف را مشخص می‌کند'

تکین یولداش از طرف جنبش انقلابی متحد خلق‌ها اعلام کرد:

"نهم اکتبر ۱۹۹۸ رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان تحت فشار نیروهای امپریالیسم بین‌المللی ناچار شد سوریه را ترک کند. این آغاز پروسه‌ی ربودن وی در ۱۵ فوریه ۱۹۹۹ بود.

ما از مبارزات آزادیخواهانه‌ی رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان پشتیبانی می‌کنیم. آزادی او برای مبارزات خلق کورد و خلق‌های خاورمیانه بسیار مهم است و تکلیف آن را مشخص می‌کند. مدت ۲۳ سال است که در زندان امرالی تحت حصر شدید قرار دارد. دولت اشغالگر ترکیه حقوق بشر را نقض می‌کند و به حصر علیه عبدالله اوجالان ادامه می‌دهد. حصر وی به معنی حصر کارگران، زحمتکشان، مستضعفان، زنان و جوانان در ترکیه است. چون مبارزات آزادی و دمکراسیتیزه کردن ترکیه یکی از اهداف مبارزات مشترک نیروهای انقلابی ترکیه است، به همین دلیل پایان دادن به حصر و به دست آوردن آزادی بخش مهمی از مبارزات آزادی‌خواهانه برای کارگران و زحمتکشان و مستضعفان ترکیه می‌باشد. مقاومت انقلابی متحد که امروز در خاک کوردستان و ترکیه انجام می‌شود، همراه با مبارزات برای آزادی عبدالله اوجالان، زندانیان سیاسی و شکست فاشیسم یکی هستند."