جنگ دیپلماتیک ایران و آمریکا در میدان عراق

طی یک شبانه روز آمریکا سفیر ایران در عراق را تحریم کرد، در پاسخ به این اقدام آمریکا، ایران نیز سفیر آمریکا در عراق را تحریم کرد.

چند روزیست دوباره تنش‌ها میان ایران و آمریکا در عراق آغاز شده است. آمریکا در ابتدا ایرج مسجدی سفیر ایران در عراق را تحریم کرد. در پاسخ این اقدام آمریکا، ایرج مسجدی اعلام کرد:" از این موضع‌گیری آمریکا خوشحال هستم".

روز گذشته وزارت امور خارجه‌ی ایران در پاسخ به این اقدام آمریکا، ضمن تحریم ماتیو تولر فرستاده‌ی آمریکا در عراق و جانشین وی و همچنین کنسول آمریکا در هولیر، آنها را متهم کرد که در کشتن قاسم سلیمانی دست داشته‌اند.

اما آنچه تاکنون مشخص نیست واکش عراق است. تاکنون عراق خود را کنار کشیده و طرف هیچ کدام را نگرفته است، اما باید در چنین شرایطی عراق موضع خود را آشکار کند.

همچنین بیشتر رسانه‌های عراقی معتقدند اگر با این شرایط به درستی برخورد نشود و محدود نشود، آنگاه عراق به میدان جنگی ویرانگر تبدیل خواهد شد.