جنگیز چیچک: برای پنهان‌کاری در روابط کثیف خود مسئله کورد را بهانه قرار دادند

جنگیز چیچک عضو هیئت کمیته مرکزی ه.د.پ اظهار کرد که دولت ترکیه مسئله کورد را برای مخفی‌کاری در روابط کثیف خود مورد استفاده قرار داده است و افزود با مبارزه سیاسی مشترک می‌توان به دمکراسی در ترکیه رسید.

جنگیز چیچک عضو هیئت کمیته مرکزی حزب دمکراتیک خلق‌ها (ه.د.پ) در مصاحبه با خبرگزاری فرات به ارزیابی حاکمیت آ.ک.پ/م.ه.پ و حملات قوه قضائیه دولت ترک به سیاست کورد پرداخت.

چیچک خاطرنشان کرد که مبارزه سیاسی کورد مبارزه‌ای دمکراتیک و انقلابی است و افزود، سیستم قضایی ترکیه علیه کوردها با مافیا همدست شده است.

چیچك به حملات دولت ترکیه علیه کوردها از اعدام شیخ سعید پیران و همراهانش تا به امروز اشاره کرد که خود را در تداوم حبس زندانی سیاسی بیمار «محمد امین اوزکان»، ٨٣ ساله به وضوح نشان می‌دهد.

چیچک یکی از عبارات رهبر خلق کورد، عبدالله اوجالان در مورد روابط دولت و مافیا را به عنوان «جنگ پلید» یاداور شد و افزود:"برای پنهان‌کاری در روابط کثیف خود مسئله کورد را بهانه‌ قرار دادند."

جنگیز چیچک در مورد ادعای سلیمان سویلو وزیر کشور ترک در مورد توقف شکنجه سیستماتیک و پایان یافتن قتل‌‌های فاعل مجهول در دوره کنونی افزود:"تنها شیوه را تغییر داده‌اند، اما هدف تغییر نکرده است." فاجعه شنیاشار و پرتاب کردن شهروندان از هلی‌کوپتر در حال پرواز نمونه‌هایی کاملا روشن هستند.

"از آنان حساب می‌خواهیم"

حقوقدان جنگیز چیچک در مورد پرونده کوبانی که از سوی حاکمیت آ.ک.پ-م.ه.پ علیه ه.د.پ جریان دارد چنین سخن گفت:" واقعیت این است که می‌خواهند ملت کورد را که در مقابل قتل‌عام داعش ایستادگی کرد و از فرهنگ و هویت خود دفاع نمود را تحت عنوان پرونده کوبانی مجازات کنند. آیا قتل‌عام کاری صحیح است، اما در مقابل آن مقاومت در برابر قتل‌عام اشتباه و یک جرم است! پرونده کوبانی پرونده‌ای است که مبارزه میان حامیان سیاست نسل‌كشی و حامیان سیاست انسانی را بخوبی نشان می‌دهد. آنانی که از زندگی و آزادی صیانت به عمل می‌آورند امروز نیز همچون گذشته از حامیان نسل‌کشی حسابخواهی خواهند کرد. ما در تمامی بیانیه‌های خود اعلام کرده‌ایم؛ ما آنان را به دادگاه می‌کشیم! نگرش و دانایی ما مبتنی بر مبارزه‌ای تاریخی بود. برای همین در هر صورتی آنکه بازخواست خواهد کرد ما و تاریخ خواهیم بود."

"عدم حل مسئله کورد برای پنهان‌کاری در روابط کثیف است"

چیچک در مورد مسئله کورد افزود:"عدم چاره‌یابی مسئله کورد، وابستگی اقتصادی و سیاسی سیستم بین‌المللی به دولت ترکیه را تقویت نکرده است. یعنی با عدم چاره‌یابی دمکراتیک مسئله کورد در حقیقت دولت مافیایی و مافیای دولتی برای پنهان‌کاری در تمامی روابط کثیف خود از آن استفاده کرده‌اند. عدم چاره‌یابی مسئله کورد به این معنیست که مسئولان دولت ترک در میان رانت، ثروت و سعادت به زندگی خود ادامه دهند. حل دمکراتیک مسئله کورد نیز به معنی دمکراسی، آزادی، عدالت و امنیت خلق‌های ترکیه است. ما باید ذهنیت و ایده حل مشترک مسئله را اینگونه نشان دهیم.

"به شیوه‌های جداگانه شکنجه را ادامه می‌دهند"

جنگیز چیچک در مورد ادعاهای سویلو در مورد قتل‌‌های فاعل مجهول و شكنجه سیستماتیک گفت:"قتل‌های فاعل مجهول دهه ١٩٩٠ امروز جای خود را به قتل‌عام خانواده شنیاشار داده است. همچنین روستائیان کورد را از هلی‌کوپتر در حال پرواز به بیرون پرت کردند. زندانی سیاسی بیمار ٨٣ ساله، محمد امین اوزکان را که ٣٠ سال است در زندان بسر می‌برد با دست‌بند به بیمارستان منتقل می‌کنند. آیا این شکنجه سیستماتیک و نقض حقوق بشر نیست؟ می‌توانیم مثال‌های بیشماری را بزنیم. تنها این مثال‌ها نشان می‌دهند که نظام تغییری نکرده است و روابط گروهی مجرمانه را اثبات می‌کنند."

"چاره‌یابی به اراده نیرومند نیاز دارد"

حقوقدان جنگیز چیچک در مورد چاره‌یابی مسئله کورد گفت:"مسئله کورد تنها مسئله‌ای مرتبط با خلق کورد، یا روابط و الگوها و استراتژی مبارزه کورد محدود نیست، ما در این مورد ارزیابی گسترده‌ای را به عمل آورده‌ایم. باید مسئله کورد را در چارچوب سیاست‌های نژادپرستانه‌ای مشاهده کرد که فرهنگ و هویت جوامع را هدف قرار داده و علیه این سیاست‌ها مبارزه کرد. برای پی‌بردن به سطح فقر که به دلیل تداوم جنگ تمامی سرمایه‌ها را می‌بلعد، برای اثبات واهی بودن منطق جنگ که جامعه را فریب داده است، به اراده‌ای نیرومندتر نیاز داریم."