ک.ج.ک حمله تروریستی در بغداد را محکوم کرد

​​​​​​​ک.ج.ک در بیانیه حمله تروریستی روز گذشته در شهر بغداد را محکوم کرده و افزود:"این حمله پس از سفر خلوصی آکار وزیر دفاع تُرک و فرمانده کل ارتش ترک تُرک به بغداد صورت گرفت و همین موضوع انسان را به تفکر وامی‌دارد."

کمیته روابط خارجه کنفدرالیسم جوامع کوردستان (ک.ج.ک) در رابطه با حمله انتحاری در بغداد بیانیه‌ای منتشر کرد.

در بیانیه کمیته روابط خارجه ک.ج.ک آمده است:

"ما حمله وحشیانه روز ٢١ ژانویه در بغداد پایتخت عراق را محکوم می‌کنیم. برای جانباختگان طلب مغفرت و برای مجروحان نیز آرزومند شفای عاجل هستیم. به بستگان خانواده جانباختگان و خلق عراق تسلیت می‌گوییم.

تبهکاران داعش با این حمله وحشیانه و قتلعام در تلاشند تا زندگی آزاد و دمکراتیک خلق‌های عراق در کنار همدیگر را با مانع روبرو کند. داعش نه تنها برای خلق‌های عراق، بلکه آزادی و اتحاد دمکراتیک تمامی خلق‌ها را به مخاطره می‌اندازد. داعش که با مبارزه مشترک خلق‌های خاورمیانه و در رأس آن مبارزه خلق‌های کورد و عرب نابود شده بود درصدد است با کمک رژیم فاشیست آ.ک.پ-م.ه.پ و نیروهای دیگر یکبار دیگر در منطقه خودنمایی کند. این حمله که پس از سفر خلوصی آکار وزیر دفاع ترک و فرمانده کل ارتش ترک از بغداد صورت گرفت انسان را به فکر وامی‌دارد. این حمله وحشیانه در بغداد از سیاست‌های کثیف حامیان داعش متمایز نیست. با مبارزات مشترک خلق‌ها می‌توان حملاتی که اتحاد دمکراتیک خلق‌ها را هدف قرار داده است خنثی کرد.

ما جنبش آزادیخواهی و ملت کورد حمله به خلق‌های عراق را حمله به خود می‌دانیم و با آنان اظهار همبستگی می‌کنیم."