کارزار هشتگ با شعار "آزادی پیروز خواهد شد" برای آزادی اوجالان در همه‌ی پلتفرم‌ها

مجلس دیجیتال میدیای کوردستان در آستانه سالگرد توطئه‌ی بین‌المللی علیه عبدالله اوجالان رهبر خلق کورد از امروز کارزار هشتگ با شعار "آزادی پیروز خواهد شد" را در همه پلتفرم‌های مجازی آغاز می‌کند

مجلس دیجیتال میدیای کوردستان در این رابطه بیانیه‌ای منتشر کرده و از عموم خلق کورد و دوستانش درخواست نمود، به صورت فعالانه در این فعالیت و کمپین شرکت نمایند.

بیانیه‌ی مجلس دیجیتال میدیای کوردستان به شرح زیر می‌باشد:

به عنوان مجلس دیجیتال میدیای کوردستان در سالگرد توطئه‌ی بین‌المللی و اخراج رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان از سوریه، کارزار هشتگ با شعار "آزادی پیروز خواهد شد" در همه‌ی پلتفرم‌های مجازی برگزار خواهد شد. این کارزار در روز ۸/ ۱۰ /۲۰۲۱ ساعت ٢٠ عصر به وقت آمَد آغاز خواهد شد.

در سرتاسر جهان از این کارزار پشتیبانی شده و شعار" آزادی پیروز خواهد شد" در ۳۰ کشور منتشر شده و ۷۹۱ سیاستمدار، نماینده پارلمان، نویسنده و روزنامه‌نگار، روشنفکر، تاریخدان و هنرمند، اعضای سازمان‌های مدنی و سندیکاها و غیره برای آزادی آقای عبدالله اوجالان از این کارزار پشتیبانی می‌کنند.

با رای میلیون‌ها تن در سرتاسر جهان و با اتحاد خلق ها ما این توطئه ی بین المللی را شکست خواهیم داد.

ما از همه‌ی خلق خود و دوستان خود درخواست می‌نماییم تا به صورت فعالانه در کارزار آزادی برای آقای عبدالله اوجالان شرکت نمایند.