'خلق از مطالبات ما حمایت کند'

سرتاچ کلیچ ارسلان که در زندان گروه F کریکلار ترکیه زندانی است اعلام کرد زندان اعتصاب کننده تا زمان دست‌یابی به خواسته‌هایشان، اعتصاب غذا را ادامه داده و از خلق نیز خواست که از مطالبات زندانیان سیاسی اعتصاب کننده حمایت کنند.

سرتاچ کلیج ارسلان که در زندان کریکلار، در ازمیر ترکیه زندانی است، طی تماسی تلفنی هفتگی خود، با اشاره به نقض حقوق بشر و حقوق زندانیان اعلام کرد که اعتصاب غذای آنان تا زمان دست‌یابی به خواسته‌هایشان، همچنان ادامه داشته و از خلق نیز خواست که از مطالبات زندانیان سیاسی اعتصاب کننده حمایت کنند.

کلیج ارسلان در تماس تلفنی خود به خارج از زندان اظهار داشت که زندانیان سیاسی هیچگاه انزوای تحمیل شده بر رهبر خلق کورد، عبدالله اوجالان را نمی‌پذیرند. اکنون زمان آزادی فرا رسیده است. در سالهای ۲۰۱۲ و ۲۰۱۹ نیز ما با همین مطالبه دست به اعتصاب غذا زدیم. ما اکنون خواهان نه فقط لغو انزوای رهبر آپو، بلکه آزادی وی نیز هستیم در صورتیکه رهبر آپو آزاد نشود، خلق نیز نباید از آزادی دم بزند. ما این وضعیت را قبول نمی‌کنیم. در صورت آزادی رهبرمان، صلح، آزادی و دمکراسی نیز تحقق می‌یابد. ما برای شخص خود چیزی نمی‌خواهیم. خواسته‌های ما، اعتصاب غذای ما برای تمامی خلق‌های کوردستان و ترکیه است. به همین دلیل لازم است که خلق نیز از ما حمایت کند و در این مسیر هر وظیفه‌ای که بر دوش ما بیفتد، با روحیه‌ای سرشار از امید آن را انجام می‌دهیم.

کلیچ ارسلان در بخش دیگری از تماس تلفنی خود به نقض حقوق زندانیان پرداخته و گفت: بسیاری از حقوق ما در زندان نقض شده‌اند. مانع از دسترسی ما به حقوقمان می‌شوند. برای نمونه مانع از دسترسی ما به روزنامه می‌شوند و شیوع پاندمی را بهانه ندادن روزنامه عنوان می‌کنند.  درست است که بیماری شیوع پیدا کرده است، اما چرا فقط برخی از روزنامه‌های خاص مانند ینی یاشام را در اختیار ما قرار نمی‌دهند. رادیوهای ما را مصادره کرده‌اند. آنها حق دارند تمامی حقوق ما را نقض کنند اما ما حق نداریم حقوقمان را مطالبه کنیم.