'خواست‌های زندانیان مشروعیت دارند، نباید سکوت کرد'

اتاق پزشکان استانبول و ابتکار عمل گورلوموشتور اعلام نمودند که مطالبات زندانیان اعتصاب کننده در زندان‌های شمال کوردستان و ترکیه  مطالباتی مشروع بوده و نباید در این باره سکوت کرد.

زندانیان سیاسی کورد از ۲۷ نوامیر در اعتراض به انزوای رهبر خلق کورد دست به اعتصاب غذای نامحدود و بدون بازگشت زده‌اند. حسنی تاش ریاست انجمن همکاری و حمایت از خانواده‌های زندانیان و محکومان مرمره MATÛHAY-DER در این باره اعلام کرد که بعد از دست زدن زندانیان به اعتصاب غذا، موارد نقض حقوق زندانیان افزایش یافته اند.

افزایش نقض حقوق زندانیان

حسنی تاش در این باره اظهار داشت که خانواده‌های بسیاری در رابطه با نقض حقوق زندانیان به انجمن آنها مراجعه کرده و اظهار داشته‌اند که بعد از اعتصاب غذای زندانیان سیاسی کورد، موارد نقض حقوق زندانیان به شدت افزایش یافته است. حسنی تاش در این باره اظهار داشت که در زندان شماره ۵ سیلیوری گروه L یکی از زندانیان با نام محمد آبای با خانواده خود تماس گرفته و اعلام نموده است که گاردهای زندان در جریان بازرسی بند، تمام وسایل زندانیان و از جمله رادیوها را ضبط و مصادره کرده و داشتن رادیو را جرم دانسته‌اند. به همین دلیل زندانیان به ۱۱ روز حبس در انفرادی مجبور شده‌اند. همچنین درخواست‌های آنان نیز به هیچ شیوه‌ای پاسخ داده نشده و به شیوه‌ای کاملا دلبخواهی با زندانیان رفتار می‌کنند. مسئولان زندان تلاش می‌کنند تا در مسیر اعتصاب غذای زندانیان کارشکنی کنند.

تاش در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت که اعتصاب غذای زندانیان سیاسی در دیگر زندان‌ها نیز با اعمال فشار و نقض حقوق زندانیان روبرو شده‌اند. حکومت از طریق این کارشکنی‌ها تلاش می‌کند تا درخواست‌ها و مطالبات زندانیان را به شکستن اعتصاب غذا گره بزند.

درخواستهای زندانیان سیاسی مشروع هستند

عادل اوکای از بنیان گذاران ابتکار عمل گورلوموشتور نیز اظهار داشت که مطالبات زندانیان سیاسی کاملا مشروع بود و با اشاره به اعتصاب غذاهای گذشته گفت: دولت باید به شیوه‌ای عادلانه با تمامی زندانیان و شهروندان رفتار کند. ما نمی‌خواهیم که اعتصابات غذا به روزه‌های مرگ تبدیل شوند و هیچکس در این رابطه جان خود را از دست دهد. مسئولان لازم است که مطالبات مشروع زندانیان را برآورده کنند.

باید به صدای زندانیان تبدیل شد

پروفسور عثمان کوچوک عثمان‌اوغلو دبیرکل اتاق پزشکان استانبول نیز در رابطه با اعتصاب غذای زندانیان سیاسی اظهار داشت که لازم است صدای اعتصاب کنندگان شنیده شود و به سلامتی آنان توجه شود. وی در این باره خاطرنشان ساخت که ما حافظ زندگی هستیم. هدف اصلی ما اینست. ما نسبت به تصمیمی که زندانیان گرفته‌اند احترام قایل هستیم. باید سلامتی افرادی که دست به اعتصاب غذا زده‌اند به طور منظم کنترل شود، لازم است که پزشکان از آعتصاب کنندگان عیادت کرده و ویتامین و دیگر داروها به اعتصاب کنندگان برسد.

پروفسور عثمان اوغلو همچنین اظهار داشت که به منظور ممانعت از هر گونه از رویداد ناگواری لازم است که مسئولان زندان به مطالبات و درخواست‌های اعتصاب کنندگان توجه کرده و  براساس حقوق زندانیان و حقوق بشر با زندانیان برخورد شود.