کنفرانس مدرنیته دموکراتیک: عبدالله اوجالان راهی برای خروج پیشنهاد می‌کند

آکادمی مدرنیته دموکراتیک با برگزاری کارگاه‌های آموزشی ادامه دارد. در این کارگاه‌ها به مشکلات ایجاد شده توسط مدرنیته سرمایه‌داری توجه شد و پارادایم رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان به عنوان راه برون رفت از بحران‌ها اشاره شد.

کنفرانسی که توسط آکادمی مدرنیته دموکراتیک در شهر بازل سوئیس با شعار «هنر آزادی - سازماندهی و راهبردهای مقاومت جمعی» برگزار شده است در دومین روز خود ادامه دارد. بسیاری از سازمان‌ها از اروپا، آفریقا، آمریکای لاتین و آسیا در کنفرانسی که در مرکز جامعه کوردهای دموکراتیک بازل برگزار شد، شرکت می‌کنند.

این کنفرانس که در آن بحران فزاینده مدرنیته سرمایه‌داری، راه‌های خروج از بحران و دیدگاه‌های راه‌حل مورد بحث قرار می‌گیرد، با هدف پر کردن شکاف‌های بین جنبش‌های اجتماعی در قاره‌های مختلف، گسترش دیدگاه‌های مشترک و گره زدن خطوط راهبردی مقاومت به یکدیگر است.

مشکلات ایجاد شده توسط مدرنیته سرمایه‌داری مورد مداقه قرار می‌گیرد

در ساعات صبح روز دوم، همایش با برگزاری کارگاه‌های آموزشی در موضوعات مختلف آغاز شد. در کارگاه‌هایی که تحت عناوین؛ «تاریخ و مقاومت»، «رهایی زنان و سوسیالیسم دموکراتیک از دیدگاه ژنئولوژی»، «مبارزه طبقاتی فراملی در قرن بیست و یکم» و «کنفدرالیسم جوانان دموکراتیک: جوانان در مبارزه علیه مدرنیته سرمایه‌داری» از سازمان‌هایی از اروپا، آمریکای لاتین، آفریقا و آسیا در مورد مشکلات ایجاد شده توسط مدرنیته سرمایه‌داری ارائه گردید، در مورد روش‌های برون رفت از بحران‌ها بحث و تبادل نظر شد.

در حالی که مشکلات ایجاد شده توسط سرمایه‌داری و ایدئولوژی دولت-ملت امروز در مرکز بحث کارگاه‌ها بود، توجه به اهمیت کنفدرالیسم دموکراتیک رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان و پارادایم ملت دموکراتیک‌اش جلب شد. در این کارگاه‌ها اهمیت ایجاد شبکه همبستگی بین‌المللی برای سازمان‌های مبارز در نقاط مختلف جهان و تقویت این شبکه نیز مورد توجه قرار گرفت.

در بخش بعد از ظهر این کنفرانس، پنلی با عنوان "دموکراسی محلی و اکولوژی" برگزار می‌شود.

برنامه همایش فردا به شرح زیر است:

پانل ۰۹:۳۰ – ۱۱:۰۰: ایده سوسیالیسم - به سوی نوسازی

- قرن ۲۱: عصر انقلاب زنان

- اصرار بر سوسیالیسم به معنای اصرار بر انسانیت

۱۱:۳۰ - ۱۵:۳۰ سازمانیابی و انترناسیونالیسم

- تجربه همبستگی جایگزین‌ها

- برساخت قدرت مردم در کلمبیا

- رهنمودهای سازماندهی انقلابی در فیلیپین

- دستاوردها، چالش‌ها و دیدگاه‌های جنبش آزادی کوردستان.