"علیه سیاست‌های ستمگرانه، سلطه‌جویانه، تبعیض‌گرایانه‌ باید متحدانه به میدان آمد"

تخریب محیط زیست و اشاعه فقر، کاملا مهندسی شده در استان‌های سنه، خوزستان، سیستان و بلوچستان صورت می‌گیرد و اعمال این سیاست بر ملل تحت ستم تاریخی بسیار طولانی دارد و از زمان حاکمیت پهلوی آغاز گشته و توسط رژیم جمهوری اسلامی افزایش و تسریع یافته است.

در بخشی از بیانیه پلاتفرم دمکراتیک ایران آمده است:"حکمرانی رژیم بر آب‌های موجود در ایران منجر به ایجاد بی‌آبی در بسیاری از مناطق گشته است تا جایی که در استانی چون خوزستان با سابقه داشتن منابع آبی بسیار، بحران آب خسارت و تلفات زیادی به زمینهای کشاورزی، دام و در نتیجه زندگی خلق‌های ساکن در این استان وارد نموده است"

پلاتفرم دمکراتیک ایران با صدور بیانیه‌ای ضمن اعلام حمایت از خواسته‌های برحق و دمکراتیک خلق‌های عرب و لر در خوزستان آحاد خلق‌ها و جوامع ساکن در ایران را به همبستگی و اتحاد در برابر سیاست‌های رژیم جمهوری اسلامی فراخواند.

متن بیانیه پلاتفرم دمکراتیک ایران به شرح زیر است:

"فرا رسیدن آبانی دیگر در تیر ماه ...

رسیدن آبانی دیگر در تیرماه نشان از ادامه خیزشها علیه سیاستهای غیر انسانی حاکمیت جمهوری اسلامی در ایران می‌باشد. در روز ۲۴ تیر ماه اعتراضات خلق عرب و لر در خوزستان که ۱۷ شهر این استان را در بر گرفته است، شروع گشته و ادامه دارد. رژیم بنا بر ماهیت سرکوبگری، نیروهای سرکوب خود را در شکل ستون‌های زرهی به هدف سرکوب خلق تحت ستم عرب و لر به منطقه گسیل کرده است و در پی آن کشته شدن ۴ تن از معترضین به بی آبی، گرسنگی و ستم و تبعیض، جنایت دیگری را بر پرونده پر از جنایت رژیم حاکم در ایران افزوده است. اعتراضات خلق های تحت ستم  عرب و لر در خوزستان زمانی آغاز شده و اوج گرفته است که کارگران عسلویه، کارگران صنعت نفت، گاز و پتروشیمی نیز به دلیل پایین بودن حقوق، فساد و مشکلات در خصوصی سازی واحدهای صنعتی، ناامنی شغلی، نا امنی فضای کارو مسائل مربوط به جنبش کارگری در چند استان ایران دست به اعتصاب زده اند.

حکمرانی رژیم بر آب‌های موجود در ایران منجر به ایجاد بی‌آبی در بسیاری از مناطق گشته است تا جایی که در استانی چون خوزستان با سابقه داشتن منابع آبی بسیار، بحران آب خسارت و تلفات زیادی به زمینهای کشاورزی، دام و در نتیجه زندگی خلق‌های ساکن در این استان وارد نموده است. خشک شدن و کم آب شدن رودخانه‌ها، تالاب‌ها منجربه تلف شدن گاومیشها از شدت عطش گشته است و این به معنی از دست دادن منبع ارتزاق اهالی می‌باشد. وضعیت وخیمتر این است که مردم از آب قابل شرب نیز محروم شده‌اند. تخریب محیط زیست و اشاعه فقر، کاملا مهندسی شده در استان‌های سنه، خوزستان، سیستان و بلوچستان صورت می‌گیرد و اعمال این سیاست بر ملل تحت ستم تاریخی بسیار طولانی دارد و از زمان حاکمیت پهلوی آغاز گشته و توسط رژیم جمهوری اسلامی افزایش و تسریع یافته است.

به خیابان آمدن توده‌های به ستوه آمده در احواز و شهرهای دیگر استان خوزستان نه صرفا به خواست آب محدود می‌گردد، بلکه اعتراض و خیزش علیه ستم‌های چندگانه‌ای است که توسط رژیم جمهوری اسلامی و سیستم دولت- ملت ایران در موردشان اعمال شده و می‌شود. در واقع اعتراضات کنونی، اعتراض به پیامدهای این ستم بیکاری، فقر، بیماری، بی‌آبی، تبعیض، اسیمیلاسیون و ... می‌باشد. خیزش در واقع ادامه اعتراضات همیشگی  به وضع موجود است که از سوی رژیم با قتل‌عام، اعدام و زندان و شکنجه پاسخ داده شده است.

انتقال آب و سد سازی‌های بسیاری که به منظور سودجوی‌های حاکمیت و در راستای بقای ساختار مرکزگرا و ستمگر صورت می‌گیرد، حیات انسان و محیط زیست انسان و دیگر موجودات زنده را در محل زندگی خلق‌های تحت ستم با خطر روبرو کرده است.

آنچه که امروز کاملا آشکار است، سیستم جمهوری اسلامی ایران نه تنها نمی‌تواند و نمی‌خواهد که مشکلات اجتماعی، سیاسی، فرهنگی آحاد جوامع در ایران را حل نماید و راهکارهایی برای حل بحرانهای موجود ارائه دهد، بلکه خود عامل بحران و بحران ساز می‌باشد تا شاید بتواند به این وسیله چند سالی به بقا حاکمیت ننگین خود افزوده و سرکوب در جهت چپاول ثروت جوامع در ایران را ادامه دهد. لذا برای مقابله با بحران‌های موجود که بر زندگی ملل تحت ستم، کارگران، زنان، اقلیتهای مذهبی و جوانان سایه افکنده است و تغییر وضع موجود که ریشه‌اش سیاستهای ستمگرانه، سلطه‌جویانه، تبعیض‌گرایانه‌ی رژیم جمهوری اسلامی است، باید متحدانه به میدان آمد و ضرورت اتحاد دمکراتیک را درک کرده در جهت آن اقدام عملی نمود و مبارزه‌ای جدی و متحدانه از سوی ستمکشان در ایران را آغاز نمود. عزم راسخ خلق معترض در خوزستان ستودنی است.

ما به عنوان پلاتفرم دمکراتیک ایران به خلق مبارز و معترض عرب و لر در خوزستان و کارگران اعتصابی درود می‌فرستیم و حمایت خود را از اعتراضات، مبارزات و اعتصابات ایشان اعلام نموده، همدردی خود را با خانواده‌های جان باختگان و همزمان انزجار خود را از عاملین این جنایات که همانا دستگاه سرکوب و حاکمیت رژیم جمهوری اسلامی می‌باشد ابراز می‌نماییم.

زنده باد اتحاد دمکراتیک کارگران و زحمتکشان، زنان، ملل تحت ستم، اقلیتهای مذهبی و جوانان در مبارزه‌ای منسجم و سازماندهی شده جهت ایجاد جامعه‌ای آزاد، دمکراتیک و سوسیالیستی."