مادران شنبه برای نظیر دومان تجمع کردند

مادران شنبه برای مهمت نظیر دومان، که در بازداشت دولت ترکیه به قتل رسیده بود، گرد هم آمدند.

مادران شنبه برای ۹۸۵مین بار در میدان گالاتاسرای تجمع کردند تا جویای سرنوشت بستگان خود که در زندان و تحت بازداشت مفقود و یا به قتل رسیده‌اند شوند و همچنین خواستار محاکمه‌ی عاملین آن شدند. مادران شنبه در این هفته خواستار مشخص شدن سرنوشت مهمت نظیر دومان شدند. در این مراسم که مادران شنبه، نمایندگان انجمن حقوق بشر (İHD) شعبه استانبول و بنیاد حقوق بشر ترکیه (TIHV) نیز در آن حضور داشتند، پلاکاردهایی با تصاویر مفقودین را در دست گرفتند.

امید افه ، نماینده بنیاد حقوق بشر ترکیه در استانبول، بیانیه‌ی مطبوعاتی را خواند و اظهار داشت که نباید از زمان برای پنهان کردن جنایت استفاده کرد. امید خطاب به مقامات قضایی گفت: «تمام تصمیمات قانونی گرفته شده در مورد مهمت نظیر دومان را حذف کنید. با تحقیق و تفحص مؤثر حقیقت را آشکار کنید و عدالت را تضمین نمایید.»

در این مراسم نامه همسر دومان که مقیم آلمان است قرائت شد. پس از این نامه، امید اعلام کرد که از خواست اجرای عدالت برای مهمت نظیر دومان و همه مفقودان دست بر نمی‌دارند و یادآور شد که دولت باید در چارچوب قوانین جهانی عمل کند.

این مراسم پس از گذاشتن گل‌های میخک در میدان گالاتاسرای به پایان رسید.