ممنوعیت رفتن به کوهستان گابار بار دیگر تمدید شد

دولت اشغالگر ترکیه کوهستان گابار را به مدت ۱۵ روز به عنوان «منطقه امنیتی ویژه» اعلام کرد و رفتن به آنجا را ممنوع نمود.

دولت ترکیه برای چهارمین بار ممنوعیت کوهستان گابار بین منطقه‌ی باسا و شهر شرنخ را یک بار دیگر تمدید کرد.

فرماندار شرنخ با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که کوهستان گابار به مدت ۱۵ روز «منطقه ویژه امنیتی» اعلام شده است.