مزدوران شمال کوردستان در جنوب پیشمرگه‌اند

مشخص شد که برخی خودفروش‌های منطقه چلی استان جولمرگ و الکه استان شرنخ در شمال کوردستان با پ.د.ک به توافق رسیده‌اند تا در باشور با یونیفرم و عنوان پیشمرگه فعالیت کنند.

آشکار شد که تعداد زیادی از افراد جاش که اهل منطقه چلی و الکه در استان‌های جولمرگ و شرنخ شمال کوردستان هستند از ۶ ماه پیش به باشور کوردستان رفته‌اند و با عضویت در نیروهای پیشمرگ حقوق ماهیانه دریافت می‌کنند.

منابع محلی موثق به خبرگزاری فرات اعلام کرده‌اند که ٣٠٠ خودفروش کورد در شمال کوردستان در چارچوب توافق میان پ.د.ک و ترکیه به جنوب کوردستان رفته‌اند و تحت عنوان پیشمرگ در حملات نظامی محتمل به مناطق گریلایی شرکت خواهند کرد. این مزدوران ماه گذشته همراه با نظامیان پ.د.ک در حمله به مناطق حفاظتی مدیا در گاره شرکت کرده بودند، گفته می‌شود این عناصر خودفروش در شمال کوردستان حقوق مزدوریگری را از رژیم ترک دریافت می‌کنند و در جنوب کوردستان از سوی پ.د.ک مورد استفاده قرار گرفته و حقوق پیشمرگ دریافت می‌کنند.

گفته می‌شود که این اقدام پلید از سوی خانواده فیروزبیوغلو سازماندهی شده است.