نالبانت: ما امید را زنده می‌کنیم

کرم نالبانت از حزب چپ سبز گفت: "ما در تلاش هستیم تا انگیزه زندگی و امید به آینده را تجدید کنیم."

در هاتای میزان مشارکت در انتخابات ۸۳ درصد بود. حزب عدالت و توسعه (آ.ک.پ) مانند سابق؛ حزب اول هاتای شد و کمال قلیچداراوغلو با تعداد آرای اندک از رقیب خود پیشی گرفت. کرم نالبانت نامزد پارلمانی حزب چپ سبز در مورد روند انتخابات در هاتای صحبت کرد و تدارکات دور دوم را توضیح داد.

کرم نالبانت با بیان اینکه در مرکز شهر هاتای شاهد مشکلات جدی در رابطه با نقض امنیت صندوق‌های اخذ رای بوده‌اند، اظهار داشت: تخریب‌های ناشی از زلزله؛ انگیزه مشارکت در انتخابات و امنیت حوزه‌های رای‌گیری را تحت تاثیر قرار داده است.

نالبانت کار اصلی برای دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری را پایان دادن به فضای ناامیدی و اضطراب در شهر دانست. نالبانت گفت: نتیجه انتخابات در هاتای نتیجه‌ای نبود که ما انتظار داشتیم. ما منتظر نتیجه ۷۰ تا ۸۰ درصد بودیم؛ چون حزب دیگری جز حزب ما در میدان نبود. در شهری که ویران شده بود، انتخابات را ترتیب دادیم. نتیجه نه تنها برای حزب ما، بلکه برای همه احزاب مخالف در هاتای تاسف‌آور بود. تاثیر زلزله و ویرانی بر خلق ما نباید نتایج انتخابات را بدتر کند. کاری که برای دور دوم باید انجام شود، تجدید انگیزه زندگی و امید به آینده است. ما نیز در این زمینه کار خود را انجام می‌دهیم و هر روز در میدان هستیم.