نهم اکتبر سرآغاز توطئه جهانی علیه کوردستان است

نهم اکتبر، سالروز آغاز توطئه‌ای بین‌المللی علیه کوردستان است. ٢٣ سال پیش در چنین روزی توطئه علیه رهبر خلق کورد، عبدالله اوجالان آغاز شد و پس از چند ماه با مشارکت کشورهای امپریالیستی هم‌پیمان ترکیه، رهبر اوجالان در کشور کینا ربوده و به ترکیه تحویل دادند.

٩ اکتبر ١٩٩٨/ ١٧ مهر ١٣٧٧ در حالی که جنبش آزادیخواهی کوردستان، سومین مرحله آتش‌بس یک‌طرفه را اعلام کرده بود، میان ترکیه و سوریه  بر سر ماندن اوجالان در سوریه تنش بوجود آمد. ایالات متحده آمریکا، ترکیه و اسرائیل با پشتیبانی کشورهای عضو ناتو نیروهای خود را در مرز سوریه مستقر کردند.

رهبر خلق کورد برای جلوگیری از بروز جنگی خونین در منطقه، سوریه را به مقصد یونان ترک کرد. بعدها مشخص شد کە یونان نیز در توطئه علیه خلق کورد مشارکت دارد. یونان پناهندگی اوجالان را نپذیرفت. اوجالان به روسیه رفت در آنجا نیز علی‌رغم رای اکثریت مجلس دوما، مقامات این کشور با اقامت اوجالان مخالفت کردند.

اوجالان راه ایتالیا را برگزید، ماسیمو دالما نخست‌وزیر وقت ایتالیا علی‌رغم فشارهای وارده بر وی نامه‌ای از اوجلان را طی یک کنفرانس خبری قرائت کرد.

در نامه اوجالان بر راه‌حل سیاسی مسئله کورد و پایان دادن به جنگ تاکید شده بود و از افکار عمومی، سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و طرفداران حقوق بشر و دمکراسی خواسته شده بود کە در این رابطه به وظایف خود عمل کنند.

هزاران نفر از کوردهای مقیم کشورهای اروپایی برای استقبال از رهبرشان به ایتالیا رفتند، دولت ایتالیا اما با فشار احزاب راست این کشور و فشارهای ایالات متحده آمریکا و کشورهای همپیمان ترکیه در ناتو از قبول پناهندگی اوجالان منصرف شد.

اوجالان سرانجام روز ١۶ ژانویه سال ١٩٩٨ ایتالیا را ترک کرد و بعد از گذشت یک ماه در تاریخ ١۵فوریه سال ١٩٩٩ که کوردها از آن روز به عنوان "روز سیاه" نام می‌برند توسط یک گروه ویژه سازمان سیا و موساد در کشور کنیا ربوده و به ترکیه تحویل داده شد.

خلق کورد با شنیدن این خبر در سراسر جهان و کوردستان به پا خاست. ده‌ها تن به نشانه اعتراض، خود را به آتش کشیدند و در چهار بخش کوردستان تظاهرات گسترده‌ای انجام شد.

اما اوجالان برخلاف پیش‌بینی‌ها جهت جلوگیری از جنگ بین خلق‌های کورد و ترک در دادگاه امرالی بر درخواست‌های صلح‌طلبانه که در سال ١٩٩٣ طی آتش‌بس‌های یک‌طرفه پی‌در‌پی اعلام کرده بود اصرار ورزید.

اوجالان هم برای دادگاه امرالی و هم برای دادگاه حقوق بشر اروپا دفاعیه تقدیم نمود و بار دیگر خواهان به رسمیت شناختن هویت، زبان و فرهنگ ملت کورد از راه‌های مسالمت‌آمیز شد.

امروز ٢٣ سال از توطئه بین‌المللی نهم اکتبر علیه اوجالان می‌گذرد. ملت کورد و جنبش آزادیخواهی کوردستان هرگونه صلح با رژیم فاشیست، جانی و اشغالگر ترکیه را به آزادی اوجالان منوط کرده‌اند. عبدالله اوجالان به عنوان رهبری آزادیخواه کماکان در زندان انفرادی جزیره امرالی سعی در حل مسائل و پایان دادن به جنگ ده‌ها ساله کورد-ترک از راه گفتگوست.