نشست خلق در آرنهایم‌: نام و نشان راه‌حل‌ عبدالله اوجالان است

رمزی کارتال، ریاست مشترک کنگره‌ی خلق در نشست خلق آرنهایم‌ گفت: «راهپیمایی و تجمع بزرگ ۱۷ فوریه‌ی کلن برای آزادی رهبر خلق کورد بسیار حائز اهمیت است. نه تنها خلق کورد، دوستانشان نیز با قدرت در آن شرکت می‌کنند.»

در شهر آرنهایم‌ هلند در چارچوب کارزار «آزادی برای عبدالله اوجالان، راه‌حل‌ سیاسی برای مسئله‌ی کورد» نشست خلق برگزار شد. در این نشست رمزی کارتال به انزوای رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان و اهمیت فعالیت‌ها برای برچیدن انزوا اشاره کرد و گفت: «برای حل دمکراتیک مسئله‌ی کورد، لازم است در زودترین زمان ممکن با رهبر آپو نشستی برگزار شود و به نظرات وی گوش سپرده شود.»

کارتل اعلام کرد راهپیمایی و تجمع بزرگ ۱۷ فوریه‌ی کلن برای آزادی رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان بسیار حائز اهمیت است. در ادامه گفت نه تنها خلق کورد بلکه دوستانشان نیز با قدرت در آن شرکت می‌کنند.