نتایج یک تحقیق میدانی: رای دهندگان حزب دمکراتیک خلق‌ها مهمترین نقش را دارند

طبق نتایج یک نظرسنجی میدانی سیاسی- اجتماعی انجام شده در سپتامبر در رابطه با ترجیح سیاسی رای دهندگان در باکور کوردستان و ترکیه، اعلام شده است که ۴ حزب از حد نصاب انتخابات گذشته و رای دهندگان حزب دمکراتیک خلقها مهمترین نقش را در انتخابات ایفا می‌کنند.

مرکز پژوهش‌های میدانی اجتماعی-سیاسی در فاصله روزهای ۱۰-۲۲ سپتامبر در خصوص ترجیح سیاسی رای دهندگان ترکیه یک نظرسنجی وسیع و سراسری را در ترکیه انجام داده است. نتایج این نظر سنجی روز گذشته در رسانه‌های ترکیه منتشر شده است. این نظر سنجی در شهرهایی مانند استانبول، آنکارا، آدانا، ازمیر، قونیه، سامسون، طرابوزان، آنتالیا، مرسین، ارزروم، موش، آگری، قارص، آمد، مردین، رحا، وان و سرت به انجام رسیده است. این نظر سنجی از طریق آنلاین برگزار شده است. در این نظر سنجی انلاین از وضعیت اجتماعی-اقتصادی شرکت کنندگان، موضع‌گیری‌های سیاسی در مقابل وضعیت سیاسی و سیاستهایی که در کشور اجرا می‌شود پرسش به عمل آمده است. ۶/۵۱ درصد از پاسخ دهندگان مرد بوده و ۴/۴۸ درصد هم زن هستند. ۱/۲۳ درصد از پاسخ دهندگان این نظرسنجی که در محدوده سنی ۲۵-۴۴ سال قرار دارند، بیکار هستند.

اقتصاد مسئله نخست است

در پاسخ به این پرسش که آیا نسبت به آینده خود اطمینان دارید؟ ۵/۶۶ درصد از پاسخ دهندگان اعلام کرده‌اند آنها نسبت به آینده خود نگران هستند. در پاسخ به این پرسش که مهمترین مسئله مهم در ترکیه چیست، ۱/۶۰ درصد از پاسخ دهندگان مسئله بحران اقتصادی، ۵/۸ درصد فقدان دمکراسی، و ۱/۸ درصد هم سیستم ریاست جمهوری، ۶/۷ درصد مسئله کورد، ۴/۷ درصد هم وضعیت کنونی سیستم حقوقی را به عنوان مهمترین مسئله ترکیه عنوان کرده‌اند.

رای اولی‌ها

در این نظرسنجی بخش مهمی از شرکت کنندگان کسانی بودند که در انتخابات آینده برای نخستین بار رای می‌دهند. ۸/۲۸ درصد از شرکت کنندگان بین ۱۸-۲۴ سال احتمال می‌رود برای نخستین بار در انتخابات شرکت کنند. ۸/۲۸ درصد از پاسخ دهندگان عنوان کرده‌اند که در انتخابات به حزب خلق جمهوری، ۱/۱۷ درصد به ایی پارتی و ۵/۱۳ درصد هم گفته‌اند که به حزب دمکراتیک خلق‌ها رای می‌دهند.

چهار حزب از حد نصاب می‌گذرند

در بخش دیگری از نظر سنجی از پرسش شوندگان پرسیده شده است که اگر فردا انتخابات برگزار شود به چه حزبی رای می‌دهید؟ ۳/۳۲ درصد از پاسخ دهندگان به آ.ک.پ رای می‌دهند، ۹/۳۰ درصد به حزب خلق جمهوری، ۱/۱۲ درصد به ایی پارتی و ۳/۱۱ درصد هم به حزب دمکراتیک خلق‌ها رای می‌دهند. ۸/۷ درصد از پاسخ دهندگان به م.ه.پ و ۹/۱ درصد نیز به احزاب دیگر. ۸/۱ درصد به حزب داوا، ۱/۱ درصد به حزب آینده و کمتر از ۱ درصد هم به حزب سعادت رای می دهند.

رای دهندگان حزب دمکراتیک خلق‌ها جزو مصمم‌ترین رای دهندکان هستند

بیش از ۶/۹۳ درصد از پاسخ دهندگان که اعلام کرده‌اند به حزب خلق جمهوری رای می‌دهند گفته‌اند که پیش از این هم به این حزب رای داده‌اند؛ ۶/۱ درصد هم گفته‌اند که مصمم هستند که به همین حزب رای می‌دهند، ۸/۹۸ درصد از رای دهندگانی که پیش از این به حزب دمکراتیک خلقها رای داده‌اند اعلام کرده‌اند که بار دیگر به همین حزب رای می دهند. ۳/۱ درصد هم اعلام کرده‌اند که در رای دادن به حزب مصمم هستند.

۱/۲۸ درصد از شرکت کنندگان پاسخ داده‌اند حزب خلق جمهوری را به عنوان حزب بدیل حاکمیت کنونی می‌بینند. بر اساس نتایج این نظر سنجی همچنین آمده است که شرکت کنندگان در رابطه با این پرسش که اگر فردا انتخاباتی برگزار شود به کدام نامزد رای می‌دهند بدین گونه پاسخ داده‌اند: ۸/۳۳ درصد اردوغان، ۳/۱۳ درصد کمال کلیچداراغلو، ۹/۵ درصد صلاح‌الدین دمیرتاش،  ۳/۵ اکرم ایمام اوغلو، ۸/۴ درصد مارال آکشنر، ¼ درصد نیز منصور یاواش را انتخاب کرده‌اند. طبق این نظر سنجی، میزان آرای اردوغان بسیار کاهش پیدا کرده است.