نیروهای مدافع خلق: یاد و خاطره رفیق آخین فراشین را گرامی می‌داریم

​​​​​​​ه.پ.گ یاد و خاطره گریلا گُلیزار گوَر با کد سازمانی «آخین فراشین» را که در سال ٢٠١۶ در حملات هوایی ارتش اشغالگر ترک به شهادت رسیده است گرامی داشته و می‌افزاید:"رفیقمان آخین سمبل یک ملیتان آپویی بود که در قلب تمامی رفقایش جای گرفته بود."

مرکز خبررسانی و مطبوعات نیروهای مدافع خلق در اطلاعیه‌ای هویت یک گریلای شهید سال ٢٠١۶ را منتشر کرد.

در اطلاعیه ه.پ.گ آمده است:

"رفیقمان آخین فراشین روز ٢۴ نوامبر ٢٠١۶/ ۴ آذر ١٣٩۵ در جریان حملات هوایی به مناطق حفاظتی مدیا به شهادت رسید.

رفیق آخین اهل وان در خانواده‌ای میهن‌دوست چشم به جهان گشود و با فرهنگ قوی پایبندی عشیره وی «گودا» به جنبش آزادیخواهی کوردستان بزرگ شد. در کودکی با مبارزه آشنا شد. به دلیل اینکه در خانواده وی تعداد زیادی به صفوف مبارزه ملحق شده و به شهادت رسیده‌اند، همچنین به این دلیل که روستای آنان از سوی دولت قاتل ترکیه به آتش کشیده شده بود به ماهیت واقعی دشمن پی برده و از همان آغاز جوانی جستجوی مبارزه را آغاز کرد. پایبندی وی به شهیدان انقلاب که مقدسترین ارزش‌های خلق کورستان هستند و عشق به کوهستان‌های میهن و گریلاهای جنبش آزادیخواهی وی را پیوستن به صفوف مبارزه حزبمان ترغیب کرد."

ه.پ.گ در ادامه آخین فراشین را سمبل گریلای زحمت‌کش، فداکار، فروتن و فعال می‌نامد که خود را با ایدئولوژی آپویی تسلیح کرده و تمامی رفقا وی را از صمیم قلب دوست داشتند.

در اطلاعیه آمده است:"رفیقمان آخین با مشارکت روحیه‌بخش خود و با ایستار نمونه و اشتیاق به آزادی همیشه برای رفقایش همچون یک الگو مبارزه نمود، در راه تحقق آرمان‌ها و اهدافش همیشه نیروبخش بود. در میان جوانان و زنان کوردستان هزاران آخین به میدان مبارزه وارد خواهند شده و اینچنین راه وی را ادامه می‌دهند.

بر این مبنا مراتب تسلیت خود را به خانواده گرامی رفیقمان آخین و عموم خلق میهن‌دوست کوردستان ابراز می‌داریم. پیمان می‌بندیم که انتقام خون رفیق آخین را می‌ستانیم و مبارزه را گسترش می‌دهیم."

جزئیات شناسنامه رفیق شهید به این شرح است:

   نام و نام خانوادگی: گُلیزار گوَر

   کد سازمانی: آخین فراشین

   محل و سال تولد: وان

   نام مادر – نام پدر: نزاهت - سعید

  تاریخ و محل شهادت: ٢۴ نوامبر ٢٠١۶ / مناطق حفاظتی مدیا