پاسخ دمیرتاش به مخالفان حکم دادگاه حقوق بشر اروپا

صلاح الدین دمیرتاش درباره اظهارات و ابراز نظرات حاکمیت و م.ه.پ مبنی بر برسمیت نشناختن حکم دادگاه حقوق بشر اروپا  گفت: شما اینگونه به فریادها و داد و بیدادشان نگاه نکنید، تلاش می‌کنند از این طریق ترس، ضعف و ناراحتی‌های خودشان را مخفی کنند.

بعد از تصمیم و ابلاغ حکم دادگاه حقوق بشر اروپا در رابطه با صلاح‌الدین دمیرتاش ریاست مشترک پیشین حزب دمکراتیک خلق‌ها، گروه‌های مختلفی در این باره بیانیه صادر کرده یا درباره آن اظهار نظر کرده‌اند. رجب اردوغان دبیرکل آ.ک.پ، دولت باخچلی دبیرکل کل م.ه.پ و سلیمان سویلو وزیر کشور ترکیه و بسیاری دیگر در مخالفت با حکم دادگاه به مخالفت پرداخته‌اند.

پاسخ دمیرتاش

دمیرتاش در حساب تویتری خود در رابطه با این موضوع به مخالفان تصمیم دادگاه حقوق بشر اروپا پاسخ داد. پاسخ دمیرتاش اینگونه است: "شما اینگونه ساده به فریادها و داد و بیدادشان نگاه نکنید، تلاش می‌کنند از این طریق ترس، ضعف و ناراحتی‌هایشان را پنهان کنند. جسور باشید و در مقابل ستمکاری از موضع خود برخوردار باشید، من اینگونه عمل می‌کنم. حق با ماست، قدرتمند و با روحیه هستیم. ما با هم به پیروزی می‌رسیم. نگران نباشید. ترکیه از گروه ۵ تبهکار بزرگتر است."