پروفسور نورمن پیچ: امرالی سیاهترین برگ اروپاست

پروفسور نورمن پیچ، کارشناس سیاسی و حقوق بین‌الملل با اشاره به سکوت اروپا در قبال حصر مطلق در زندان جزیره امرالی اعلام کرد :"امرالی از نظر قانون و حقوق بشر، سیاه‌ترین برگ اروپاست."

این کارشناس آلمانی که در سراسر اروپا به عنوان فردی اندیشمند شناخته می‌شود از جمله افرادی بوده که وضعیت عبدالله اوجالان، رهبر خلق کورد را از نزدیک دنبال می‌کند.

او در گفتگویی با خبرگزاری فرات در مورد حصر و تأثیر آزادی اوجالان بر منطقه اظهارنظر کرد.

"اسارت و حصر اوجالان، جنایت علیه بشریت"

نورمن پیچ که در گذشته با رهبر خلق کورد دیدار کرده است، در این مصاحبه گفت: "اسارت طولانی مدت انسانی فرهیخته مانند اوجالان و همچنین حصر مطلق او، جنایتی بزرگ علیه بشریت است."

بدون شک در این جریان، اروپا نقش بسیار مهمی دارد. چون کشورهای اروپایی از جمله آلمان مصرانه بیان کردند که کاری به مبارزه آزادیخواهی خلق کورد ندارند.

اروپا که در تقسیم کوردستان نقش داشت و در ریشه این معضل سهیم بوده، بجای آنکه اکنون در کنار کوردها که مبارزه‌ای مشروع انجام می‌دهند قرار بگیرد، با رژیم اردوغان که مانند یک سازمان مجرم عمل می‌کند همراهی می‌کند. اگر از این زاویه نگاه کنیم بهتر درک می‌شود که چرا آقای اوجالان هنوز در اسارت بسر می‌برد.

"وضعیت در امرالی، سیاهترین برگ سیاست اروپاست"

این نماینده سابق پارلمان آلمان و فعال برجسته صلح در این کشور، تداوم اسارت و حصر مطلق در امرالی را سیاهترین برگ سیاست اروپا از لحاظ قانون و حقوق بشر دانست و گفت: "این وضع، شامل آلمان نیز می‌شود. ساختار امرالی برای حقوق بشر آلمان نیز سیاهترین برگ است. همین آلمان و اروپا، سیاست متجاوز اردوغان، اشغال و غارت عفرین، اشغالگری در دیگر نقاط روژاوا و هجوم به جنوب کوردستان را نادیده می‌گیرند. بدون شک سیاست اردوغان در پایتختهای اروپایی همواره مقابل دیده افکار عمومی مورد انتقاد قرار گرفته است. اما در عمل هیچ اقدامی انجام نشده و بی‌پروایی اردوغان افزایش می‌یابد.

عضویت ترکیه در ناتو و تهدیدهای اردوغان در مورد اعزام پناهجویان به اروپا، مهمترین دلیل همکاری کشورهای غربی با آن است. در اینجا یک تناقض بزرگ وجود دارد؛ در حالی موج پناهجویی به دنبال جنگ‌هایی بوده که غرب براه می‌اندازد، در مقابل تهدیدهای اردوغان سرخم می‌کنند تا پناهجویان به اروپا نیایند.

"افکار اوجالان در روژاوا عملی شد"

نورمن پیچ با یادآوری دیداری که سال ١٩٩۶ با رهبر خلق کورد در دمشق انجام داده بود گفت: "موضوع اصلی بحث مفصل ما در آن دیدار به حق برخورداری کوردها از یک جایگاه سیاسی در خاورمیانه مربوط بود.

اوجالان می‌گفت کوردها درون مرزهای کشورهای مختلف قرار دارند، بنابراین بجای تأسیس کشور کوردستان به فکر فدراسیون خلق‌های خاورمیانه بود. معتقد بود که از طریق یک فدراسیون، کوردها و خلق‌های دیگر می‌توانند به آزادی و برابری برسند.

می‌گفت اگر از یک نقطه نظر صلح‌جویانه به چنین فدراسیونی نگاه شود، در آن صورت مرزهای استعماری قبلی به مرور زمان از میان برچیده می‌شوند و در این حالت، تمامی اجتماعات منطقه به حقوقشان می‌رسند. بعد از سالها این پروژه در روژاوا عملی و یک خودمدیریتی دمکراتیك آنجا برپا شد که خلق‌های منطقه می‌توانند برابرانه در آن شرکت کنند. این سیستم که بر پایه اندیشه‌های اوجالان بنا نهاده شد، نخستین تجربه تاکنون بوده است. برای همین مورد هجوم حکومت ترکیه قرار می‌گیرد. سکوت جهان غرب در اینباره به عقیده من عمیق‌ترین زخم کشورهای غربی از لحاظ حقوق بشر و دمکراسی است."

"در صورت آزادی اوجالان، حرکت جدیدی در منطقه آغاز می‌شود"

این کارشناس علوم سیاسی با بیان آنکه آزادی اوجالان منجر به آغاز روندی جدید در خاورمیانه خواهد شد گفت: "به نظرم آزادی وی موجب دمکراتیک شدن کشورهای منطقه خواهد شد و مسیر یک زندگی در آزادی و برابری را برای خلق‌ها هموار می‌کند.

نورمن پیچ با تأیید حفظ نظرات صلح‌جویانه و دمکراسی‌خواهانه توسط اوجالان طی سالیان گذشته گفت: "این موضع او نه تنها کوردها بلکه برای کلیه مردمان خاورمیانه واقعا ارزشمند است."