پرونده‌ی اشتوتگارت: ما کورد بودیم و نتوانستیم سکوت کنیم

فیصل. س دفاعیه‌ای به دادگاه پرونده‌ی سیاستمداران کورد در اشتوتگارت آلمان ارائه کرده و اعلام نموده است، من کورد بودم و نتوانستم در مقابل این حملات وحشیانه سکوت کنم.

در اشتوتگارت آلمان، ۵ هموطن کورد که ۳ تن آنها در زندانی در استام‌هایم و ۲ تن دیگر آنها در خارج از زندان هستند، ۶۷ مین جلسه‌ی محاکمه‌ی خود را پشت سر گذاشتند.

در این پرونده پروسه‌ی محاکمه‌ی فیصل. س، عگید. ک و ازکان. ت که در زندان هستند و جیهان. آ و افریم. آ که در خارج از زندان هستند، ادامه دارد.

روزنامه‌ی «ینی اُزگور پُلیتیکا» اعلام کرد، در جلسه‌ی قبلی در مورد اعمال فاشیستی ترکیه و ارتباطات جمهوری ترکیه با داعش به صورت دفاعیه به دادگاه ارائه شده بود.

فیصل. س در دفاعیه‌ای ۲۰ صفحه‌ای به قتل‌عام خلق کورد توسط ترکیه از دوره‌ی عثمانی تاکنون اشاره کرده است.

فیصل. س در دفاعیه‌ی خود آورده است که تا زمان تاسیس پ.ک.ک به رهبری عبدالله اوجالان رهبر خلق کورد، خلق کورد بدون هیچ سازماندهی بوده و بدون وقفه سرکوب شده بود.

فیصل همچنین اعلام کرده است، دولت ترکیه برای آنکه ترور خلق کورد را پنهان کند، پ.ک.ک را " سازمانی تروریستی" اعلام کرده است و برخی کشورها هم برای حفظ منافع خود به همراه دولت ترکیه جنبش آزادی کورد و پ.ک.ک را تروریست می‌خوانند اما همه می‌دانند که حقیقت ندارد.

فیصل. س همچنین اعلام کرد، او کوردیست که نتوانسته است در مقابل حملات وحشیانه سکوت کند و بر اساس توان خود برای آزادی مبارزه کرده است. وی همچنین گفت:"من هر جایی که باشم فرزند کوردستان هستم. داستان کوردها که من تلاش کرده‌ام آنرا بیان کنم، داستان من نیز است، زندگی من نیز هست و فعالیتهای مرا مشخص می‌کند".

افریم. آ هم در دفاعیه‌اش گفته بود، به دلیل ترور دولت ترکیه ناچار شده است کشور خود را ترک کند و به آلمان برود اما برای او معلوم شده است که میان ترکیه و آلمان تفاوتی وجود ندارد.

دادگاه اعلام کرد که جلسه‌ی بعدی دادگاه در ۵ نوامبر برگزار خواهد شد.