پروین بولدان: راه سوم راه دمکراسی است

پروین بولدان ریاست مشترک حزب دمکراتیک خلق‌ها در نشست گروه پارلمانی خود سخنرانی کرده و با اشاره به سیاست‌های راه سوم اظهار داشت: راه سوم راه عمومی دمکراتیک بدون نیروهای فرادست و استثمارگر است.

پروین بولدان ریاست مشترک حزب دمکراتیک خلق‌ها در نشست گروه پارلمانی خود سخنرانی کرد. بولدان در این سخنرانی اعلام کرد که طی چند روز گذشته نشست ریاست مشترک حزب دمکراتیک خلق‌ها-شاخه شهرهای کوردستان و ترکیه را برگزار کرده و نقشه راه خود را اعلام کرده و مرحله‌ای را که اکنون ترکیه در آن قرار دارد تحلیل کرده‌اند. بولدان در این خصوص اظهار داشت که علیرغم تمامی فشارهای تحمیل شده بر حزب دمکراتیک خلق‌ها، این حزب تفکر و سازماندهی خود را همچنان ادامه داده و مسیر این حزب مسیری روشن و آلترنانیفی دمکراتیک به شمار می‌رود.

هیچگونه برنامه‌ای برای ائتلاف با گروه‌های دیگر برای انتخابات نداریم

بولدان در خصوص راه سوم نیز اظهار داشت: برخی به درستی حزب دمکراتیک خلق‌ها را نمی‌شناسند و نمی‌خواهند که این حزب را بدرستی نیز بشناسند. اما زمانیکه ما از راه سوم سخن می‌گوییم آن را به عنوان ائتلاف انتخاباتی ملاحظه کرده و می‌خواهند از این طریق به این حزب معنا بدهند. خیر؛ اینگونه نیست، اکنون حزب دمکراتیک خلق‌ها هیچ برنامه‌ای برای ائتلاف انتخاباتی ندارد. البته در صورت لزوم و با نزدیک شدن به زمان مناسب آن در این مورد نیز امکان آن را مورد بررسی قرار می‌دهیم. اما اکنون این مسئله در برنامه ما نیست. بزرگترین ائتلاف، ائتلاف دمکراسی است. امروز ترکیه به سوی فروپاشی می‌رود. هدف ما اینست که ما حاکمیت دمکراتیک جامعی را خلق کنیم که همه را بتواند تحت شمولیت خود قرار دهد.

راه سوم دمکراتیک شدن ترکیه است

با چنین هدفی ما می‌خواهیم که با تمامی اقشار اجتماعی و سیاسی اپوزیسیون، نیروهای صلح طلب و دمکراسی‌خواه، روشنفکران، هنرمندان و شهروندان آگاه و با وجدان همگام باشیم. ما می‌خواهیم که با آنها مبارزه را ادامه دهیم. سیاست راه سوم سیاستی است که علیه سیاستهای نیروهای فرادست و استثمارگر موضع می‌گیرد، راه سوم همان افکار عمومی دمکراتیک است. تحقق مطالبات تمامی فرودستان است. شیوه‌های کلاسیک اپوزیسیون را نمی‌پذیرد. به کوتاه مدت فکر نمی‌کند. برای مبارزه و دمکراسی و آزادی معیارهای خود را حفظ می‌کند. سیاستهای منعطفی را دنبال می‌کند و مانند آخرین انتخابات تاثیری تاریخی از خود بر جای می‌گذارد. راه سوم از یک خط مشی انقلابی و اکولوژیک برخوردار است، مبارزه زنان و جوانان را در مرکز توجه خود قرار می‌دهد، دولت را برای پذیرش دمکراسی ناگزیر می‌کند و و دمکراسی فرودستان را نمایندگی می‌کند.

بدون هیچ تردیدی حزب دمکراتیک خلق‌ها در مدیریت و اداره کشور سهیم می‌شود

باید به خوبی درک شود که حزب دمکراتیک خلق‌ها پیروزی خود را و موفقیتهای خود را حفظ می‌کند و با مسئولیت عمل کرده و بدون هیچ تردیدی در مدیریت و اداره کشور سهیم می‌شود. تفکر حزب دمکراتیک خلق‌ها در اداره این کشور نفوذ می‌کند. بدون تردید دمکراسی خلقی گسترش پیدا می‌کند. ترکیه در آستانه فروپاشی قرار دارد. حقوق و عدالت را از میان برده‌اندو حاکمیت قانون و پارلمان را از میان برده و اختیار همه امور را به دست قصر سلطنتی سپرده‌اند. سرسراهای دادگاه‌ها را به نمایشگاه دستبند تبدیل کرده‌اند. به جای احداث کارگاه و کارخانه‌ها، بر تعداد زندان‌ها می‌افزایند.

پروین بولدان در بخش دیگری از سخنرانی خود با اشاره به تحمیل انزوای شدید بر امرالی اظهار داشت که امرالی نشان دهنده بیعدالتی و بی‌قانونی در ترکیه است. لازم است که انزوا سریعا رفع شود. روزی که قصر سلطنتی با خشم خلق روبرو شود نزدیک است، و آن روز می‌رسد که خلق آنها را مورد حسابرسی قرار دهد.

پروین بولدان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به خروج ترکیه از کنوانسیون استانبول و افزایش خشونت و قتل زنان اظهار داشت: بعد از خروج ترکیه از این کنوانسیون تا کنون ۱۲ رویداد خشونت را شاهد بوده‌ایم. قاتلان، تندروان و ماموران دولتی از خروج ترکیه از کنوانسیون استانبول جرا پیدا کرده‌اند. سیاستهای دشمنانه خود را علیه زنان ادامه می‌دهند. هفته قبل در شهر آمد به جمعیت زنان رزا حمله کردند، ۸ زن را دستگیر کردند. اما ما باید پارلمان و تمامی حوزه‌ها را به صدای زنان تبدیل کنیم. حزب دمکراتیک خلقها مامنی برای تامین حقوق زنان است.