پیلاواکی نویسنده یونانی: ما باید تلاش‌ها را برای عبدالله اوجالان افزایش دهیم

دسپو پیلاواکی نویسنده یونانی گفت: «ما باید مقاومت را بیش از هر زمان دیگری افزایش دهیم. زیرا تا زمانی که عبدالله اوجالان آزاد نشود، هیچ یک از ما آزاد نخواهیم بود.»

دسپو پیلاواکی، شاعر و نویسنده یونانی از کمپین  «آزادی برای عبدالله اوجالان، راه حل سیاسی برای مسئله کورد» حمایت کرد.

دسپو پیلاواکی گفت که به لطف تئوفیلوس جورجیادیس با حقیقت خلق کورد و کوردستان آشنا شد و گفت: «من در دانشگاه یونان درس می‌خواندم. سپس به قبرس آمدم. در قبرس با تئوفیلوس جورجیادیس آشنا شدم. تئوفیلوس خیلی چیزها در مورد کوردستان به من گفت‌. من با مردمی آشنا شدم که در مقابل سرنوشت خود ایستاد و رهبری را شناختم که برای آزادی آن‌ها جنگید.»

عبدالله اوجالان آزادی مردم را اساس قرار می‌دهد

دسپو پیلاواکی گفت: «در اوایل دهه ۱۹۹۰ با کوردها و جنبش آزادی کورد آشنا شدم، در آن زمان متاهل بودم و یک بچه داشتم، اگر بچه نداشتم به کوهستانهای آزاد می‌رفتم و میجنگیدم. شاید این کار را نکردم، اما همیشه در طول زندگی‌ام برای کوردها جنگیدم.

ای کاش ما نیز رهبری مثل عبدالله اوجالان داشتیم. اکنون جنگ جهانی سوم در خاورمیانه در جریان است. حقیقت این است که این جنگ نیز یک جنگ ایدئولوژیک است، اما ایدئولوژی عبدالله اوجالان در پیش است. نمونه عینی آن انقلاب روژاوا است. این نیز به وضوح نشان می‌دهد که چرا اوجالان به اسارت گرفته شده است. زیرا ایدئولوژی عبدالله اوجالان آزادی مردم را اساس خود قرار داده است. با این حال، این امر به نفع حاکمان نیست. من کسی را در جهان ندیده‌ام که مانند عبدالله اوجالان دارای ویژگی‌های رهبری باشد. او همیشه توسط اشغالگران هدف قرار گرفته است. با این حال، اوجالان نشان دهنده امید آزادی فقط برای یک فرد نیست، بلکه برای میلیون‌ها نفر است. هیچ کس نمی‌تواند جلوی این امید را بگیرد. با این حال، نشستن و سکوت کردن جایز نیست. بیش از هر زمان دیگری باید مبارزه کنیم، بیش از هر زمان دیگری باید کار کنیم. ما باید مقاومت را بیش از هر زمان دیگری افزایش دهیم. زیرا تا زمانی که عبدالله اوجالان آزاد نشود، هیچ یک از ما آزاد نخواهیم بود.»