راهپیمایان پاریس در ۲۰مین روز در شهر شاون بودند

راهپیمایی طولانی مدت ۲۵ روزه با ۲۵ نفر انجام می‌شود که نشانه‌‌ی ۲۵مین سالگرد اسارت رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان است در شهر شاون ادامه یافت. بیش از نیمی از شرکت کنندگان را زنان تشکیل می‌دادند.

راهپیمایی آزادی در پاریس با هدف آزادی جسمانی رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان آغاز شده است در ۲۰مین روز در شهر شاون ادامه یافت.

در این راهپیمایی برای شرکت در راهپیمایی بزرگ کلن فراخوان داده شد.

راهپیمایان برای اطلاع‌رسانی و آگاهی بخشی در رابطه با انزوای شدید علیه رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان بروشورهایی توزیع کردند و شعارهای «پ‌ک‌ک خلق است، خلق این‌جاست» و «ما پ‌ک‌ک هستیم» و «اردوغان تروریست است» را سردادند و به مقاومت گریلاهای آزادی کوردستان علیه ارتش اشغال‌گر ترکیه که دومین نیروی ناتو است، اشاره کردند.

فرهاد اصلان یکی از شرکت کنندگان در راهپیمایی با زبان فرانسوی برای خلق منطقه به سخنرانی پرداخت و به انزوای امرالی اشاره کرد و اعلام کرد، خانواده و وکلا و افکار عمومی نمی‌توانند هیچ اطلاعی از رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان کسب کنند، همچنین گفت: «اردوغان که ترور دولتی انجام می‌دهد را محکوم می‌کنیم.»

همچنین فرهاد سکوت دولت فرانسه را در برابر انزوا و حملات محکوم کرد و اعلام کرد خلق کورد تا رسیدن به آزادی به مقاومت می‌پردازند.

فردا این راهپیمایی در شهر سویسون ادامه خواهد یافت.