راهپیمایی برای اعلام پشتیبانی از مقاومت گریلاهای آزادی کوردستان

جمع‌ کثیری از کوردهای مقیم تورنتوی کانادا در یک راهپیمایی به مقاومت گریلاهای آزادی کوردستان درود فرستادند.

این راهپیمایی در پی فراخوان کمیته بین‌المللی "دفاع از کوردستان" انجام شد.

معترضان مسیری را در تورنتو طی دو ساعت پیمودند و شعارهایی علیه فاشیسم ترکیه سر دادند که دستکم در سه بخش کوردستان قتل‌عام و جنایت می‌كند.

رئیس مشترک کانون دمکراتیک کوردها در تورنتو طی سخنانی در تجمع پایانی گفت دولت ترکیه در زاپ و سایر مناطق تحت حفاظت گریلاهای کوردستان در پی شکاندن مقاومت خلق کورد است.

او گفت اما یورش دشمن به کوردستان با مقاومتی که انجام می‌شود شکست خواهد خورد.