روزنامه‌نگار توپال‌اوغولو در استانبول دستگیر شد

روزنامه‌نگار صادق توپال اوغولو، در ساعات غروب در استانبول دستگیر شد.

حمله به مطبوعات و رسانه آزاد

روزنامه‌نگار صادق توپال اوغولو در ساعات غروب امروز در استانبول دستگیر شد، اعلام شده که توپال‌اوغولو به ریاست پلیس منطقه فاتیح منتقل شده است.