سارا گلن، نویسنده اسکاتلندی: هیچ بهانه قانونی وجود ندارد که پ.ک.ک را تروریستی معرفی کرد

گلن تأکید کرد باقی ماندن پ.ک.ک در این فهرست موجب افزایش خشونت علیه کوردها می‌شود.

سارا گلن نویسنده و فعال سیاسی اسکاتلندی می‌گوید کشورهای غربی می‌توانند با حذف نام حزب کارگران کوردستان از فهرست تروریستی یک فرصت واقعی برای شکل دادن به صلح در خاورمیانه پیدا کنند.

سارا گلن در عین حال تأکید کرد باقی ماندن پ.ک.ک در این فهرست موجب افزایش خشونت علیه کوردها می‌شود.

این نویسنده اسکاتلندی طی گفتگویی با خبرگزاری هاوار حمایت خود از کمپین حذف نام پ.ک.ک از فهرست سازمان‌های تروریستی را اعلام کرد و گفت با نظر کمپین بین‌المللی عدالت برای کوردها موافق است.

او تصریح کرد هیچ بهانه قانونی وجود ندارد که حزب کارگران کوردستان را تروریستی معرفی کرد.

کمپین عدالت برای کوردها که این فعال سیاسی اسکاتلندی متن بیانیه آن را امضا کرده است توسط دهها چهره سرشناس جهانی راه اندازی شده و به دنبال کمک به مبارزه عدالت خواهی کوردها و حل مسالمت آمیز مسئله کورد است.